Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kainuu on maan huippua uusiutuvassa energiassa, jätteiden hyötykäytössä ja luomuviljelyssä (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ELY-keskus on julkaissut uuden katsauksen Kainuun ympäristön tilasta. Edellinen vastaava katsaus julkaistiin vuonna 2008.

Kainuun ympäristön tila on kokonaisuutena pysynyt hyvänä, mutta paikallisesti teollisuus, turvetuotanto sekä maa- ja metsätalous vaikuttavat ympäristöönsä. Monella alalla ympäristönsuojelutoimet ovat tehostuneet, mikä näkyy myönteisesti ympäristön tilassa. Pinta- ja pohjavesien laatu on säilynyt pääosin hyvänä. Luonnonsuojelualueverkosto on täydentynyt.

Teollinen murros on koskettanut myös Kainuuta. Paperin valmistus on loppunut ja kaivosteollisuus laajentunut. Tällä on ollut vaikutuksensa toimintaympäristössä. Kainuu on lisännyt uusiutuvan energian käyttöä, ja on siinä maan kärkimaakuntia. Sähköntuotannossaan Kainuu on jo enemmän kuin omavarainen. Tuulen valjastamista energiantuotantoon suunnitellaan Kainuun vaaroilla ja ylängöillä.

Kainuussa syntyvistä yhdyskuntajätteistä jo lähes 80 % käytetään hyödyksi aineena ja energiana. Koko maassa hyötykäytön aste on 67 %.

Kainuu on myös maan johtava luomumaakunta. Luomuviljeltyä peltoalaa on 7 600 hehtaaria eli 23,2 % kaikesta peltoalasta. Koko Suomen pelloista luomuviljelyssä on 9 %.

Ilmastonmuutos muuttaa kasvillisuutta ja eläimistöä monella tavalla. Runsastuvat sateet ja lämpeneminen voivat aiheuttaa myös huomattavia vesitaloudellisia muutoksia, ja hajakuormitus vesistöihin voi kasvaa. Uusiutuvan energian käytön lisääminen voi myös vaikuttaa ympäristön tilaan ja maisemiimme.

Uusin tieto Kainuun ympäristön tilasta löytyy verkosta

Katsaus ympäristön tilaan tarkastelee Kainuun ELY-keskuksen toimialuetta. Samanaikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus.

Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Jokaisesta aiheesta on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja ja uusimmat päivitykset. Kainuun ympäristön tila 2013 -katsauksen ovat koonneet Kainuun ELY-keskuksen asiantuntijat. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.


Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus, ylitarkastaja Unto Ritvanen, p. 029 502 3895

Linkit:
Kainuun ympäristön tila 2013 -sivu ymparisto.fi -palvelussa
Kainuun ympäristön tila 2013 (pdf, 986 kt)
Valtakunnallinen tiedote: Talouskriisi on vaikuttanut ympäristön tilaan
Ympäristön tila Suomessa 2013 -sivu ymparisto.fi -palvelussa


Alueellista tietoa