Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kaikki liikenneturvallisuusasiat kootusti yhdestä paikasta – Kaakkois-Suomen ELY uudisti liikenneturvallisuussivunsa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on uudistanut liikenneturvallisuutta käsittelevät www-sivunsa. Uudet sivut tarjoavat runsaasti tietoa alueen liikenneturvallisuustilanteesta sekä toimenpiteistä, joita alueella tehdään liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Sivuilla kerrotaan myös eri tahojen, kuten kuntien, ELY-keskuksen ja paikallisten sidosryhmien tehtävistä ja mahdollisuuksista vaikuttaa alueen liikenneturvallisuuteen.

Uudistuksen perimmäisenä tarkoituksena on palvella alueen asukkaita, kuntia ja muita toimijoita entistä paremmin liikenneturvallisuutta koskevissa asioissa. Tavoitteena on tehdä liikenneturvallisuuteen ja liikenteeseen liittyvien tietojen saanti mahdollisimman helpoksi ja sen myötä innostaa alueella asuvia ja toimivia tutustumaan sekä ottamaan kantaa oman elinpiirinsä liikenneturvallisuusasioihin.

Liikenneturvallisuussivujen toteutuksessa on huomioitu erityisesti kuntien tietotarpeet. Kuntaosiosta löytyy kuntakohtaisia onnettomuustilastoja ja -karttoja sekä tietoa kunnallisista liikenneturvallisuustyöryhmistä ja kuntien suunnitelmista alueensa liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

ELY-keskus ylläpitää liikenneturvallisuussivuja jatkuvasti. Mikäli haluaa saada aivan tuoreinta tietoa alueen liikenneturvallisuusasioista ja liikennetilanteista, kannattaa etsiä liikenneturvallisuussivuilta linkitykset Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustoimijan facebook-sivustolle, ELY-keskuksen ajankohtaisiin uutisiin tai esimerkiksi Liikenneviraston liikennetilannekarttoihin ja kelikameroihin.

Käy tutustumassa sivuihin: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenneturvallisuus HUOM: Valitse alueeksi ylhäältä oikealta "Kaakkois-Suomi".

Lisätietoja
Liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen, puh. 0295 029 385

 


Alueellista tietoa