Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Joukkoliikenteen palvelut säilyvät Turku-Aura reitillä (Varsinais-Suomessa)

Joukkoliikenteen palvelut säilyvät Turku-Aura-Pöytyä-Oripää reitillä, mutta liikennöitsijä vaihtuu kesäkuun alussa. Varsinais-Suomen ELY-keskus kilpailutti liikenteen ja kilpailun voitti TLO:hon kuuluva Leiniön Liikenne Oy, joka alkaa ajaa reittiä kesäaikataulukauden alusta lähtien. Turun ja Auran välillä nykyistä vastaava palvelu joukkoliikenteen käyttäjille säilyy. Sen sijaan Riihikosken, Pöytyän kk:n, Kyrön ja Oripään vuoromääriä jouduttiin kustannussyistä laskemaan.

Liikennöitsijä vaihtuu 3.6.2013 alkaen Turun ja Auran välisessä liikenteessä, jonka reitti ulottuu osittain myös Pöytyälle ja Oripäähän. Reittiä nykyisin ajava Valtasen Liikenne Oy esitti liikenteeseen viime syksynä liikennetarjontaa supistavia muutosesityksiä. Muutokset olisivat toteutuessaan heikentäneet erityisesti lietolaisten ja auralaisten joukkoliikenteen kulkemismahdollisuuksia. Kunnilta kysyttyjen lausuntojen ja neuvottelujen jälkeen kävi ilmi, että liikennetarjonnan vähenemistä ei pidetty mahdollisena.

Varsinais-Suomen ELY-keskus, joka vastaa kuntarajat ylittävästä liikenteestä, kilpailutti liikenteen aikavälille 3.6.2013–30.6.2014. Kilpailun voitti TLO:hon kuuluva Leiniön Liikenne Oy, joka alkaa ajaa reittiä kesäaikataulukauden alusta lähtien. Leiniön Liikenne Oy liikennöi Auran ja Turun välillä samalla vuoromäärällä kuin Valtasen Liikenne Oy ja tavoitteena on ollut säilyttää nykyistä vastaava palvelu joukkoliikenteen käyttäjille. Sen sijaan Riihikosken, Pöytyän kk:n, Kyrön ja Oripään vuoromäärää jouduttiin kilpailutuksessa pudottamaan vastaamaan lähemmäs nykyistä kysyntää. Kilpailutetun liikenteen kustannuksista vastaavat ELY-keskus ja reitin varrella sijaitsevat kunnat Lieto, Aura, Pöytyä ja Oripää nykyisen matkustuksen suhteessa. Leiniön Liikenne Oy ilmoittaa tarkat aikataulut TLO:n internet-sivuilla www.tlo.fi toukokuun alussa.

Valtasen Liikenne Oy vastasi myös Aurasta Oripäähän ja takaisin suuntautuvista opiskeluyhteyksistä. Nämä yhteydet pyritään säilyttämään ja kunnat ja ELY-keskus sopivat niiden järjestämisestä kevään aikana.

Liikenne kilpailutettiin lyhyelle aikavälille, koska keskeiset kysymykset matkalipuista ja -järjestelmistä ovat valtakunnallisesti vielä avoimena. Lippu- ja järjestelmämuutokset liittyvät joukkoliikenteen siirtymäajan asteittaiseen päättymiseen. Siirtymäaika puolestaan liittyy joukkoliikennettä koskevaan lainsäädännön muuttumiseen. Liikennöinti Turun, Auran, Pöytyä ja Oripään välillä luonnollisesti jatkuu myös kesän 2014 jälkeen.

Liikenteenharjoittajilla ja ELY-keskuksella on nykyisestä kuntarajat ylittävästä liikenteestä määräaikaiset sopimukset. Sopimuksiin on perustelluista syistä mahdollisuus esittää muutoksia. Kunnilla on mahdollisuus kommentoida esitettyjä muutoksia omaa kuntaa koskevan liikenteen osalta. Mikäli liikenteenharjoittajalla ja ELY:llä/ kunnilla on vastakkaisia näkemyksiä muutoksista, asiasta neuvotellaan. Jos yhteistä näkemystä ei löydy, sopimus voidaan purkaa ja liikenne voidaan järjestää uudelleen mm. kilpailuttamalla.


Lisätietoja 2.5.2013 alkaen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, joukkoliikenneasiantuntijat Soile Koskela, p. 0295 022 798 ja Pertti Postinen, p. 0295 022 823


Alueellista tietoa