Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Jätteitä seurataan tiivisti Etelä- ja Länsi-Suomen ELY-keskusten yhteistyönä (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Energiateollisuuden tuhkia hyödynnetään Lounais-Suomen tierakentamisessa

Lounais-Suomeen on keskittynyt merkittäviä määriä Etelä- ja Länsi-Suomen metalli- ja kemianteollisuudesta sekä energiantuotannosta. Suuri osa syntyvistä jätteistä sijoitetaan niiden laadun vuoksi teollisuuden kaatopaikoille. Positiivinen esimerkki näiltä aloilta on energiantuotantoteollisuus, jonka jätteistä hyödynnettiin 82 % vuonna 2011. Jätteet olivat pääosin tuhkia, joille on löytynyt käyttöä maarakentamisessa. Tuhkia voidaan hyödyntää teiden, kenttien ja kaatopaikkojen rakenteissa. Energiantuotantoteollisuudessa muodostui noin 300 000 tonnia jätettä Lounais-Suomessa vuonna 2011. Voimalaitoksissa tuotettiin sähköä ja kaukolämpöä yhdyskuntien ja teollisuuden käyttöön.

Jätemäärien kartoitus liittyy Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelussa tehtävään väliarviointiin.  Seurannalla etsitään jätealan onnistumisia ja kehitettäviä kohteita. Samalla arvioidaan, kuinka Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 ja Keski-Suomen alueellinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 ovat saavuttaneet tavoitteensa. Väliarvion laatimiseen kutsutaan mukaan asiantuntijoita ja seutunsa tuntevia yhteistyöryhmiä. Arviointi valmistuu loppuvuonna 2013.

Miljoonia tonneja jätteitä menee hyötykäyttöön 

Tiedon keruun alkumetreillä on saatu tietoa teollisuuden ja yhdyskuntien jätemääristä viimeiseltä kymmeneltä vuodelta. Näyttäisi, että jätteitä saadaan hyötykäyttöön aiempaa paremmin. Teollisuusjätettä meni hyötykäyttöön 2,4 miljoonaa tonnia vuonna 2011 Etelä- ja Länsi-Suomessa. Hyödynnetyistä jätteistä valtaosa oli massa- ja paperiteollisuudesta sekä metalliteollisuudesta.

Yhdyskuntajätteestä tehdään yhä enemmän energiaa. Yhdyskuntajätteistä saatiin hyötykäyttöön 1,1 miljoonaa tonnia vuonna 2011. Pääosa yhdyskuntajätteistä, kuten paperi, kartonki, biojäte ja metalli, hyödynnetään materiaalina. Etelä- ja Länsi-Suomessa on suunnitteilla useita uusia biokaasulaitoksia ja etanolilaitoksia, jotka näyttävät suuntaa uudenlaiseen hyötykäyttöön. Tämän lisäksi sekajätteiden sijoittamisesta kaatopaikoille on siirrytty paljolti jätteenpolttoon.

Tulevaisuuden painopisteet ovat vielä punninnassa

Mihin jätealalla kannattaa panostaa lähivuosina, on vielä arvioinnin alla. Tiukkoja rajapyykkejä jätehuollon tilaksi vuodelle 2020 on asetettu, kuten esim. tavoite hyödyntää yhdyskuntajätteistä 90 %.  Näiden tavoitteiden eteneminen selviää vuoden 2013 aikana, kun ELY-keskusten yhteistyöllä valmistuu jätesuunnitelmien väliarvio. Tällä laajalla, 12 maakunnan kattavalla alueella, tavoitellaan jätteen synnyn ehkäisyä, hyödyntämistä ja suunnitelmallista jätehuoltoa.

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelun toiminta-alue kattaa Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten toiminta-alueet. Alueellista jätealan suunnittelua koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus.


Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu (ymparisto.fi/elsu)

Lisätietoa:

Ylitarkastaja Elvi Hakila, p. 0295 022 862
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ylitarkastaja Mervi Virtanen, p. 0295 036 011 
Pirkanmaan ELY-keskus


Alueellista tietoa