Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Jätehuollon alueellisen yhteistyöryhmän toiminta on aloitettu (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala)

Itä-Suomen ELY-keskusten jätelain mukaisen alueellisen yhteistyöryhmän toiminta on käynnistetty. Yhteistyöryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa tiistaina 7. kesäkuuta 2022. Aloituskokouksessa yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Kiinteistöliitto Itä-Suomen toiminnanjohtaja Piia Moilanen.

 
- Jätelain mukaiselle yhteistyöryhmälle on selvä tarve, kun valtakunnallisen jätesuunnitelman lisäksi ei enää tehdä alueellisia jätesuunnitelmia, Moilanen kertoo. 


Kokouksen järjestäytymisen jälkeen ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Sirje Stén esitteli yhteistyöryhmälle uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027. Jätesuunnitelman tavoitteena on jätteen määrän vähentäminen ja kiertotalouden edistäminen. 


Moilasen mukaan yhteistyöryhmän toiminnan keskiössä on valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden edistäminen sekä näiden toteutumisen seuranta. 


- Lisäksi työryhmän jäsenet pääsevät verkostoitumaan keskenään ja vaihtamaan ajatuksia meneillään olevista hankkeista ja projekteista jätehuoltoon liittyen, Moilanen lisää. 


- Toivoisin, että työryhmän ansioista meille Itä-Suomeen syntyisi konkreettista alueellista yhteistyötä, jonka hedelmät kantaisivat pitkälle työryhmän ulkopuolellekin.

Jätehuollon alueellinen yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmään kuuluu Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueen kuntien, toiminnanharjoittajien, säätiöiden ja yhdistysten jäseniä. Yhteistyöryhmän perustamisen taustalla on jätelaki, jonka mukaan ELY-keskusten on asetettava alueellinen yhteistyöryhmä tukemaan valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanoa ja seurantaa Itä-Suomen alueella. Yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran marraskuussa.

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 (ym.fi)