Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Jari Mutasesta Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja

Valtioneuvosto on nimittänyt diplomi-insinööri Jari Mutasen Etelä-Savon ELY-keskuksen uudeksi ylijohtajaksi ajalle 1.5.2021–31.12.2024. Ylijohtaja vastaa ELY-keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Mutanen siirtyi Etelä-Savoon Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajan virasta. Hänellä on pitkäaikainen ja laaja johtamiskokemus ELY-keskuksen ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen palveluksesta. 

ELY-keskuksen Jari Mutanen näkee tärkeänä tekijänä maakunnan kestävän menestyksen tukemisessa: "Monipuolinen osaaminen, toimivat palvelut, luottamus ja yhdessä tekeminen ovat kaiken perusta."

Lue lisää: