Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Isojoen Villamon alueen kunnostus etenee (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut vesilain mukaisen luvan Isojoella sijaitsevan Villamon jokiuoman ja patoalueen kunnostamiseen.  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antama lupapäätös mahdollistaa alueen kunnostamisen niin, että kalat pääsevät vaeltamaan patoalueen ohi joen yläosan lisääntymisalueille ja padon alapuolelle voidaan palauttaa 800 metrin koskijakso. Isojoki on eteläisen Suomen viimeisiä jokia, joissa on oma taimenkanta. Villamon pato on Lapväärtin-Isojoen viimeisiä merkittäviä vaellusesteitä.

Villamon alueen kunnostuksen tärkein vaihe on Isojoen virtaaman ohjaaminen takaisin entiseen uomaansa. Tämä voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun kaikki tekniset kunnostustyöt ovat valmistuneet. Alustavan aikataulun mukaan tämä toimenpide toteutetaan ensi vuonna, jolloin Villamon alapuolella sijaitseva Ylikosken voimalaitos lopettaa toimintansa. Pääosa Isojoen virtaamasta on kulkenut voimalaitoksen kautta jo lähes sata vuotta. Jotta Isojoen virtaama voidaan palauttaa vanhaan uomaansa, rakennetaan padon alapuolelle ns. tekninen tulvatasanne ja tehdään uusi nykyistä korkeammalla sijaitseva yksityistien silta. Näillä toimenpiteillä vähennetään Villamon padon yläpuolisia tulvahaittoja. Ko. työt pyritään toteuttamaan jo tänä vuonna.

Varsinaisessa jokiuomassa ja siinä olevassa betonikanavassa tehdään kalataloudellisia kunnostustoimenpiteitä.  Lisäksi Villamon padon yläpuolelle tehdään kaksi pohjapatoa, jotta kunnostustoimien haitalliset vaikutukset vesimaisemaan voidaan minimoida.  Jokiuomaan kohdistuvat toimenpiteet toteutetaan kalojen nousun tärkeimpien kuukausien (toukokuu ja syys-marraskuu) ulkopuolella.

Villamon alueen kunnostaminen on osa valtakunnallista FRESHABIT LIFE IP -hanketta, jonka keskeisenä tavoitteena on vesiluonnon monimuotoisuuden turvaaminen.  Pohjanmaan jokien alueella hankkeen toiminta keskittyy Lapväärtin-Isojoen ja Ähtävänjoen vesistöalueille sekä Karvianjoen latva-alueille. Villamon alueen kunnostuksen kustannusarvio on noin 300 000 euroa. Rahoituksesta vastaavat EU:n LIFE-rahasto ja maa-ja metsätalousministeriö.

Lisätiedot:

  • Vesistökunnostusryhmän ryhmäpäällikkö Kim Klemola, 0295 027 829
  • Vesienhoitoryhmän ryhmäpäällikkö Jyrki Latvala, 0295 027 861

Alueellista tietoa