Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Innostava työ, menestyvä bisnes (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Liiketoiminnan uudistaminen edellyttää uusia toimintamalleja ja ratkaisuja. Tarvitaan kykä kulkea edellä muita – kykyä ajatella uudella tavalla ja toteuttaa uusia ratkaisuja. Tuotteiden ja palveluiden kehittämisen rinnalla on uudistettava työnteon tapoja. Tämä vaatii tekoja; pientenkin asioiden oivaltamista oikeissa kohdissa. Näin työ sujuu ja tulosta syntyy.

Etelä-Pohjanmaan Työelämä 2020 –verkosto ja Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa –ohjelma järjestivät Seinäjoella toukokuun alussa avoimen seminaarin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Framin auditorio täyttyikin pian innokkaista kuulijoista, jotka halusivat tietää aiheesta lisää.

Tilaisuuden avaamisen jälkeen puheenvuoro annettiin Merja Fischerille, Liiderin johtoryhmän puheenjohtajalle. Hän on väitellyt vuonna 2012 aiheesta "Positiivisen vuorovaikutuksen merkityksestä yritysten välisen palveluliiketoiminnan tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen". Hänen mukaansa itsensä johtaminen, vuorovaikutus työyhteisössä sekä asiakaskokemus ovat kaikki kosketuksissa toisiinsa. Näitä kolmea sitovat yhteen positiiviset kokemukset sekä niihin liittyvät tunteet.

Fischerin mukaan  tavoitteena olisi aikaansaada positiivinen ilmapiiri, joka syntyy kohtaamisissa sekä asiakkaiden että työtovereiden kanssa. Nämä ruokkivat yksilön kokemuksia ja toimivat sisäisenä motivaattorina. Hän kokee, että hänen työpanoksensa on tärkeä ja se ruokkii motivaatiota lisää. Loppujen lopuksi tämä johtaa positiiviseen työilmapiiriin, joka puolestaan ruokkii asiakastyytyväisyyttä. Joka puolestaan näkyy yrityksen taloudellisessa tuloksessa. Positiivisesti tietenkin.

Tiina Hartikainen Teknologiateollisuus r.y:stä tutustutti kuulijat työhyvinvoinnin kehittämisen malliin, jossa on tällä hetkellä mukana 82 teknologia-alan yritystä. Uusia yrityksiä otetaan mukaan kevääseen 2015 saakka. Puheenvuoroja annettiin myös mukana olleille yrityksille, jotka kertoivat omakohtaisia kokemuksiaan ohjelmasta sekä konkreettisia toimenpiteitä, joita heidän yrityksissään on tehty työhyvinvoinnin edistämiseksi. Jokainen mukana ollut yritys painottikin sitä, että työhyvinvointi ei tule itsestään, vaan se vaatii panostusta niin yrityksen johdolta kuin työntekijöiltäkin. Tarvitaan aikaa, rahaa sekä yrityksen kulttuurin muutosta.

Aiheesta syntyi runsaasti keskustelua yleisön pohtiessa: "Miksi juuri meidän yrityksemme on uniikki?", "Mitä toimenpiteitä meidän yrityksessä voisi tehdä positiivisen ilmapiirin edistämiseksi?", "Miksi joku tahtoisi olla meillä töissä?".

Jokaisen tulisi myös henkilökohtaisesti löytää merkitys sille, miksi minun työni on tärkeää. Kuten Merja Fischer mainitsi "onnellisuus on tahtotila".  On myös tahtotila kohdata toiset positiivisesti. Työkaluja tähän voivat olla vaikkapa seuraavat pieniltä tuntuvat asiat:

  • Arvosta toista ihmistä sellaisena kuin hän on.
  • Oivalla, että omilla valinnoillasi vaikutat hyvinvointiisi.
  • Mieti mistä saat työniloa.
  • Harjoittele positiivista vuorovaikutusta työyhteisössäsi.

Työelämä 2020 –hankkeeseen voit tutustua lisää hankkeen omilla sivuilla www.tyoelama2020.fi. Heidän tavoitteenaan onkin ei enempää eikä vähempää kuin tehdä Suomen työelämästä euroopan parasta vuonna 2020. Tartutaan jokainen osaltaan haasteeseen pinilläkin teoilla ja autetaan päämäärän saavuttamisessa. Samalla voimme saavuttaa myös jotain muuta, niin omassa elämässämme kuin työpaikoillammekin.


Alueellista tietoa