Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Ilmajoen Palontielle suunnitellaan uusi kiertoliittymä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa kiertoliittymän suunnittelun Palontielle Ilmajoella. Liittymä liittyy kantatien 67 ja rautatien väliin sijoittuvan uuden kaupan liikenteen järjestämiseen. Kiertoliittymä sijoittuu Tuoresluoman lähelle ja siihen liitetään nykyinen Aamukuja ja uusi Hansatie-niminen katu kaupan alueelta. Kiertoliittymällä varmistetaan liikenteen toimivuus ja turvallisuus Palontiellä. Samassa yhteydessä suunnitellaan kaupan alueen kunnallistekniikka, järjestellään tarvittavat kevyen liikenteen väylät sekä uusitaan Tuoresluoman huonokuntoinen putkisilta. Suunnitelmat laatii Ramboll Finland Oy.

Hanke on tullut ajankohtaiseksi, koska Kesko suunnittelee K-supermarketin rakentamista uudelle kaupan alueelle. Alueen uusi asemakaava on vielä vahvistuskäsittelyssä. Asemakaava mahdollistaa alueelle muutakin kaupallista toimintaa.

Kiertoliittymä sijoittuisi Palontiellä (maantiellä 701) heti Tuoresluoman itäpuolelle. Nykyinen Aamukuja käännetään paloaseman kohdalta Tuoresluoman yli uuteen kiertoliittymään ja nykyinen Aamukujan liittymä suljetaan autoliikenteeltä. Hansatie rakennetaan kiertoliittymästä radan suuntaisesti uudelle asemakaava-alueelle. Aamukujan ja Hansakujan varteen rakennetaan kevyen liikenteen väylät. Linja-autopysäkeille suunnitellaan uusi sijoitus. Uusille kaduille suunnitellaan valaistus ja nykyinen Palontien valaistus uusitaan välillä rautatie–kantatie 67. Kantatien liikennevaloliittymä ja rautatien tasoristeys säilyvät ennallaan.

Suunnittelu on aloitettu huhtikuussa. Maantielain mukaisen tiesuunnitelman on määrä valmistua 15.9.2013 ja rakennussuunnitelman 15.11.2013. Rakentaminen käynnistynee keväällä 2014. ELY-keskus teettää ja valvoo suunnittelutyön yhdessä Ilmajoen kunnan kanssa. Suunnittelukustannuksista vastaa Ilmajoen kunta.

Tiesuunnitelmasta järjestetään esittelytilaisuus asukkaille ja maanomistajille 4.6.2013 klo 17.00–19.00.

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Mikko Uljas, Ramboll Finland Oy, puh. 0400 665 719
  • Projektipäällikkö Pasi Kivioja, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 028 012
  • Tekninen johtaja Paavo Perälä, Ilmajoen kunta, puh. 044 4191 300

Alueellista tietoa