Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Iitin Vuolenkosken ja Nastolan Pajulahden välinen ylimaakunnallinen siirtoviemäri- ja yh­dysvesijohtoyhteys valmis (Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskukset)

Iitin Vuolenkosken ja Nastolan Pajulahden välinen ylimaakunnallinen siirtoviemäri- ja yhdysvesi­johtotyö on valmistunut ja otettu käyttöön.   

Valtion vesihuoltotyönä toteutetun hankkeen osapuolina olivat Kaakkois-Suomen ja Hämeen elin­keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet sekä Iitin ja Nastolan kunnat.

Hankkeen kustannukset olivat yhteensä 3,5 milj. euroa (alv 0 %), josta valtion tukiosuus oli yh­teen­sä 1,12 milj. € (32 %) ja kuntien osuus 2,38 milj. € (68 %). Kuntien osuudesta Iitin kunta vastasi 30 %:lla ja Nastolan kunta 70 %:lla. ELY-keskusten rahoituksesta vastasi ympäristöministeriö. Hankkeen rakennuttajana toimi Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Yhteensä 30 kilometriä pitkä putkilinja toteutettiin kahdessa työvaiheessa. Rakennustyöt alkoi­vat ensimmäisen työvaiheen osalta joulukuussa 2012 Nastolan Kirkkomäen ja Pajulahden välisen noin 8 km johto-osuuden rakentamisella. Nastolan Kirkkomäen ja Iitin Vuo­lenkosken välinen toinen työvaihe, pituudeltaan 22 km, kilpailutet­tiin vuoden 2013 alussa. Linjatyöt valmistuivat alkuvuodesta 2015. Koko putkilinjan rakentamisesta vastasi urakoitsijaksi valittu Var­paisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy Kuopiosta. Putkilinjan käyt­töönotto on alkanut rakentami­sen edistyessä.

Vesihuollon runkolinjat toteutettiin halkaisijaltaan 110 - 160 mm muoviputkilla. Lisäksi linjan varrelle rakennettiin 10 jätevesipumppaamoa. Koko hankkeen vaikutusalueella on yhteensä noin 700 kiin­teistöä ja noin 1100 asukasta.

Hankkeen myötä Vuolenkosken taajaman ja linjan varrella sijaitsevan haja-asutusalueen (Kumian, Luhtaanmaan ja Ruuhijärven alueen haja-asutuksen) jätevedet johdetaan Nastolan jäteveden­puhdis­tamolle käsiteltäviksi. Samassa yhteydessä toteutettavalla syöttövesijohdolla turvataan Vuolen­kosken vedenhan­kinnan toimintavarmuutta. Vuolenkoskelle rakennettiin myös umpikaivolietteiden vastaanottoasema, johon otetaan vastaan mm. kesämökkiasutuksen sako- ja umpikaivolietteet.

Hanke parantaa Iitin Vuolenkosken taajaman vesihuollon toimintavarmuutta ja molempien kuntien haja-asutuksen jätevesihuollon kehittymismahdollisuuksia vaatimusten edellyttämälle tasolle.

Iitin Vuolenkosken ja Nastolan Pajulahden välisen siirtoviemärin ja yhdysvesijohtohankkeen luovutus ja vastaanottotilaisuus pidetään 22.10.2015 klo 10.00 Vuolenkoskella Husulan Vintillä, osoite Ylä-Järvistentie 301, 19160 Vuolenkoski.

Tilaisuudessa ELY -keskuksien edustajat luovuttavat työn Nastolan ja Iitin kuntien edustajille.  Tiedotusvälineet ovat tervetulleita paikan päälle!

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Rakentamispäällikkö Juhani Leppikangas
P. 029 5029 252
Sähköposti: [email protected]

Hämeen ELY-keskus
Johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola
P. 0295 025 245
Sähköposti: [email protected]

Nastolan kunta
Tekninen johtaja Risto Helander
P. 0400 499 294
Sähköposti: [email protected]                                     

Iitin kunta
Tekninen johtaja Veikko Haimila
P. 020 6159 777
Sähköposti: [email protected]


Alueellista tietoa