Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Iijoen sillan korjaus ja vt 20 liikennejärjestelyt Pudasjärvellä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jatkaa Pudasjärvellä vuonna 2015 alkanutta Iijoen sillan korjaustyötä ja valtatie 20 liikennejärjestelyitä välillä Poropudas-Varsitie. Työ on edennyt vaiheeseen, jossa Iijoen sillasta on korjattu Ouluun menevä kaista, Jussinahon alikulkukäytävä on rakennettu valtatien 20 alitse ja osa uusista kevyenliikenteenväylistä on rakennettu. Kevään ja kesän 2016 korjaus- ja rakentamistyöt on aloitettu viikolla 12. Työt valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä 2016.
 

Iijoen silta

Iijoen sillan korjaus

Iijoen silta on teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta, joka on valmistunut vuonna 1974. Sillan pintarakenteet ja reunapalkit uusitaan sekä sillan alusrakenteille tehdään korjaustoimenpiteitä.

Sillankorjaustyöt alkoivat viikolla 12 Iijoen sillan ylävirran puoleisen kaistan reunapalkin uusimistöillä. Sillan kohdalla on käytössä yksi ajokaista ja yksi kevyen liikenteen kaista viikolta 14 alkaen ja liikenne palautuu normaaliksi heinäkuun 2016 loppuun mennessä. Liikenne sillalla ohjataan liikennevaloilla. Nopeusrajoitus on sillan kohdalla 30 km/h.
 

Valtatie 20 liikennejärjestelyt

Valtatie 20 kanavointeja ja liittymäjärjestelyitä uusitaan uuden Nyynäjäntien ja poistuvan Ritolantien vuoksi. Kanavointiin liittyy myös päätien leventäminen, kuivatuksen parantaminen sekä melusuojausta. Työt on aloitettu viikolla 13 ja urakka on valmis heinäkuun 2016 loppuun mennessä. Urakan tilaajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. ELY-keskuksen lisäksi Pudasjärven kaupunki osallistuu hankkeen kustannuksiin. Urakoitsijana toimii Destia Oy.

Hankkeelle on perustettu facebook-sivut joiden kautta pääsee seuraamaan töiden etenemistä
("Iijoen sillan korjaus ja vt 20 liikennejärjestelyt").

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Leo Oja, puh. 040 847 6141, ELY-keskus,
Työmaapäällikkö Veli-Matti Kumpula, puh. 0400 90 5271, Destia Oy


Alueellista tietoa