Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Hituran kaivoksen avolouhoksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyi (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Hituran kaivoksen avolouhoksen laajennushankkeen YVA-ohjelman 12.4.–31.5.2013 väliseksi ajaksi. YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 23.4.2013 klo 18–20 Nivalassa Hituran kaivoksen ruokalassa (Kummuntie 8). Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17.30.

Belvedere Mining Oy suunnittelee Hituran kaivoksen avolouhoksen laajennusta. Kaivos sijaitsee noin 12 kilometriä kaakkoon Nivalan kaupungin keskustasta. Hituran kaivoksen toiminta alkoi vuonna 1970 avolouhoksena ja siirtyi vuonna 1991 maanalaiseen louhintaan. Kaivoksella louhitaan ja rikastetaan nikkelipitoista sulfidimalmia. Nykyisen avolouhoksen laajuus on 30 hehtaaria ja syvyys maksimissaan 170 metriä. Hankkeen tarkoituksena on louhia arviolta neljän vuoden aikana avolouhoksen eteläisen osan louhimatta jäänyt noin miljoonan tonnin malmi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa hankkeelle esitetään kolme erilaista sivukiven läjitysvaihtoehtoa ja yhtenä vaihtoehtona hankkeen toteuttamatta jättämistä.

Vaihtoehto 0
Suunniteltua laajennusta ei toteuteta. Louhintaa jatketaan maanalaisesta kaivoksesta nykyisten lupaehtojen mukaisesti. Uutta varastoitavaa sivukiveä ei muodostu.

Vaihtoehto 1
Avolouhoksen laajennusosasta louhittavat sivukivet (yhteensä n. 2 Mt) sijoitetaan avolouhokseen.

Vaihtoehto 2
Avolouhoksesta louhittava serpentiniitti (1,6 Mt) sijoitetaan avolouhokseen ja kiillegneissi (0,4 Mt) olemassa olevalle kiillegneissin läjitysalueelle. Kiillegneissiin läjitys toteutetaan korottaen läjitysaluetta nykyiseen maksimitasoon siten, että läjitysalueen pinta-ala ei muutu.

Vaihtoehto 3
Kaikki avolouhoksen laajennusosasta louhittavat sivukivet varastoidaan maan pinnalle olemassa olevia sivukivialueita laajentaen siten, että niiden maksimikorkeus ei muutu. Serpentiniitin läjitysalueen pinta-ala laajenee 5 ha ja kiillegneissiin läjitysalue 8 ha. Kiillegneissiin läjitysalueen laajennus edellyttää kaivospiirin laajennusta ja serpentiniitin läjitysalueen laajennus sähkölinjan siirtoa.

Arviointiohjelma on nähtävillä Nivalan ja Ylivieskan kaupungintaloilla ja kaupunginkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Oulussa, myös sähköisenä osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva  > Vireillä olevat YVA-hankkeet  > Luonnonvarojen otto ja käsittely > Hituran avolouhoksen laajennus.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä arviointiohjelmasta toimittamalla se viimeistään 31.5.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostilla ([email protected]) tai kirjallisena postitse PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta 1.7.2013 mennessä. Lausunto sisältää yhteenvedon arviointiohjelmasta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.

Lisätietoja:
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä:
Limnologi Marjaana Eerola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 03 8310, [email protected]
Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista:
Ympäristöpäällikkö Markus Latvala, Belvedere Mining Oy,  puh. 040 149 7541, [email protected]


Alueellista tietoa