Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Hirviradan maaperää puhdistetaan Parolannummen ampumarata-alueella (Kanta-Häme)        

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Hattulan kunnassa sijaitsevan Puolustusvoimien Parolannummen ampumarata-alueella sijaitsevan hirviradan metalleilla pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Radan taustavallissa arvioidaan olevan kunnostuksen tavoitetason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä massoja noin 400 tonnia. Kunnostamiseen liittyvien toimenpiteiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 loppuun mennessä. Kunnostuksen aikaisesta tiedotuksesta vastaa Puolustushallinnon rakennuslaitos.

Parolannummen ampumarata on ollut käytössä nykyisessä muodossaan vuodesta 1985 lähtien. Ampumarataa on käytetty pääasiassa Panssariprikaatin varusmiesten koulutustarkoitukseen ja reserviläisten kertausharjoituksiin. Hirviradalla ovat ampuneet myös siviilit. Ammunnat hirviradalla on lopetettu ja radan ampumakatokset, betonirakenteet ja liikemaalirata on purettu. Alue pysyy puolustusvoimien käytössä, vaikka hirviradan toiminta loppuu. Muilla Parolannummen ampumarata-alueen radoilla ampumatoiminta jatkuu.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että metalleilla pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246 

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037           


Alueellista tietoa