Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Hirvijärven tekojärvellä parannetaan patoturvallisuutta (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus rakennuttaa Hirvijärven tekojärven täyttökanavaan työpadon juhannuksen jälkeen ja aloittaa täyttökanavan sulkuluukun rakennuttamisen. Hankkeen tarkoituksena on Hirvijärven tekojärven patoturvallisuuden parantaminen. Tuleva sulkuluukku mahdollistaa täyttökanavan nopean sulkemisen kaikissa olosuhteissa. Hankkeen kustannusarvio on 450 000 €.

Hirvijärven ja Varpulan tekojärvien vedenpinnat on pyritty kevään aikana saamaan riittävän korkealle tasolle heinäkuun patotyömaata ennakoiden. Sulkuluukun rakentamisen ajan täyttökanavan yläpuoliset Nurmonjoen vedet ohjataan Hirvijärven sijasta Nurmonjoen vanhaan uomaan Kylmälänkosken padon kautta. Tästä johtuen Viitalankylän ja Keski-Nurmon välisellä ns. vähävetisellä jokiosuudella tulee virtaamaan todennäköisesti normaalia enemmän vettä heinäkuun aikana. Nurmonjoen vanhan uoman vedet käännettiin 1970-luvun alussa tekojärveen ja tämä 14,5 km pitkä jokiosuus on sen jälkeen ollut ns. vähävetinen uoma.

Tänä kesänä Hirvijärven vedenpinnan taso riippuu tavallista enemmän sääolosuhteista. Jos kesä on erittäin vähäsateinen ja lämmin, voi vesipinta laskea normaalia kesää alemmaksi. 

Koska Hirvijärven tulovirtaama on tänä kesänä selvästi normaalia pienempi, niin tämä voi vaikuttaa järven happitilanteeseen.  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa järven vedenlaatua tehostetusti kunnostustöiden ajan. Jos järven syvänteen happitilanne heikkenee, niin järveä hapetetaan. Alustavan arvion mukaan happiongelmien todennäköisyys on melko pieni.  Lisävesien johtaminen Nurmonjoen vanhaan uomaan puolestaan parantaa normaalisti vähävetisen jokiosuuden vesien tilaa.

Viime kesänä vastaavan tyyppinen sulkuluukku rakennettiin Kalajärven tekojärven täyttökanavaan.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
  • Säännöstely- ja patoturvallisuusryhmän päällikkö Tommi Mäki, puh. 0295 027 882

Alueellista tietoa