Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman laatiminen on alkanut (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kunnat ovat yhdessä käynnistäneet turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman laatimisen neljän kunnan alueella. Samanaikaisesti laaditaan suunnitelma seudun pääpyöräilyverkosta ja sen kehittämistarpeista. Asukkaiden näkemyksiä toivotaan suunnitelman tueksi.   

Suunnittelun tueksi tarvitaan asukkaiden kokemuksia liikkumisesta ja liikenneturvallisuudesta. Työssä toteutetaan kysely alueen asukkaille tai muutoin alueella liikkuville. Kyselyllä selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia sekä vaaralliseksi tai ongelmalliseksi koettuja paikkoja, jotka eivät välttämättä ilmene onnettomuustilastoista.

Kyselyn kautta on mahdollisuus tuoda suunnittelijoiden tietoon ne paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten "läheltä piti" -tilanteiden takia tai korkeiden ajonopeuksien vuoksi. Kyselyn kautta asukkaat voivat myös kertoa, mitkä ovat erityisesti jalankulkijalle ja polkupyöräilijälle hankalia tai vaarallisia paikkoja ja missä on autoilijoille ongelmallisia risteyksiä. Kyselyllä kartoitetaan myös vastaajien omia liikkumisvalintoja ja liikennekäyttäytymistä.

Asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä selvitetään syyskuussa 2013

Kyselyyn voi vastata 30.9.2013 saakka osoitteessa www.kuntakanava.fi/kyselyt. Linkki kyselyyn löytyy myös kuntien internetsivuilta.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan pyöräilykypärä kunnittain.

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman tavoitteena on laatia toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma liikenneturvallisuuden parantamiseksi seutukunnan alueella. Suunnitelmassa laaditaan kattavat analyysit liikenneturvallisuuden ja liikkumisen nykytilanteesta. Tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tämän tavoitteen konkretisoimiseksi asetetaan tavoitteet ja painopistealueet kuntien liikenneturvallisuustyölle.

Pääpyöräilyverkon suunnittelun tavoitteena on tunnistaa seudun tärkeimmät pyöräily-yhteydet. Seudulliselle pääpyöräilyverkolle muodostetaan sujuvuutta ja turvallisuutta parantavat laatutasotavoitteet sekä arvioidaan verkolla olevia yhteyspuutteita. Suunnitelman tarkoituksena on palvella liikenneturvallisuustyötä sekä kaupunkien ja kuntien omaa kaavoitusta ja väylien ylläpitoa.

Suunnitelmaa esitellään 7.11.2013 klo 13 Riihimäellä. Tilaisuuteen toivotaan luottamushenkilöiden osallistumista.

Suunnitelman laatijat ja aikataulu

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntien lisäksi suunnitelman päivitystyöhön osallistuvat mm. Liikenneturvan ja poliisin edustajat. Konsulttina työssä on Destia Oy ja Strafica Oy. Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman laatiminen aloitettiin elokuussa 2013 ja se valmistuu noin vuoden päästä. Pääpyöräverkkosuunnitelma valmistuu syksyllä 2013.

Lisätietoja suunnitelmista antavat:

  • Paavo Vuori, Hausjärven kunta, paavo.vuori(at)hausjarvi.fi,  (019) 758 6810
  • Timo Rahikainen, Lopen kunta, timo.rahikainen(at)loppi.fi, (019) 758 6040
  • Tapio Kinnunen, Hyvinkään kaupunki, tapio.kinnunen(at)hyvinkaa.fi,  040 195 2003
  • Aili Tuppurainen, Riihimäen kaupunki, aili.tuppurainen(at)riihimaki.fi,  (019) 758 4926
  • Sonja Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus, sonja.heikkinen(at)ely-keskus.fi, 
    0400 809 615
  • Christel Kautiala, Destia Oy, christel.kautiala(at)destia.fi, p. 050 5911605

 


Alueellista tietoa