Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Happamuushaitat jäivät vähäisiksi (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Jokien keväinen happamuustilanne poikkeuksellisen hyvä

Suurten pohjalaisjokien happamuutta kuvaavat pH-arvot pysyivät pääosin 6,0 tuntumassa tai sen yläpuolella. pH käväisi alle 6,0 muutaman kerran keväällä Lapuanjoella, Kyrönjoella ja Närpiönjoella. Yhdessäkään suuressa joessa happamuus ei kuitenkaan laskenut lähellekään tavoitteellisena minimiarvona pidettyä 5,5:ttä. Pienemmissäkin joissa happamuusongelmat jäivät melko vähäisiksi ja ainoastaan parissa happamuudesta voimakkaammin kärsivissä joessa (Sulvanjoki, Vöyrinjoki) pH-arvot laskivat alle 5,0:n.

Hyvä happamuustilanne selittyy toisaalta sillä, että sääolot eivät ole olleet happamuuden synnylle ja toisaalta huuhtoutumiselle otolliset. Viime vuoden loppu oli varsin sateinen, mikä piti pohjaveden pinnan korkealla. Kevättulva puolestaan oli monihuippuinen ja osin sateiden aiheuttama, osuen maaliskuun lopun ja toukokuun alun väliselle ajalle. 

Happamuus on Pohjanmaan jokivesien suurin vesiensuojeluongelma. Happamuushaittojen lieventymisellä on suuri merkitys vesistöille. Esimerkiksi kevätkutuisen kalojen kudulle olosuhteet ovat olleet suotuisat. Happamuudesta kärsivien jokien kalasto elpyykin vuosina, jolloin happamuus on lievempää. Happamuushaittojen lieventyessä korostuvat kuitenkin muut vedenlaatuongelmat, kuten rehevyys ja kiintoainekuormitus.

Lisätietoja

  • Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948

Alueellista tietoa