Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Hämeessä näköpiirissä merkkejä elinkeinoelämän piristymisestä, työllisyystilanteen koheneminen ei todennäköistä lähimmän vuoden aikana (Hämeen ELY-keskus)

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanteen uskotaan puolen vuoden tähtäyksellä pysyvän Hämeen ELY-keskuksen alueella nykytilanteeseen verrattuna jokseenkin ennallaan, työllisyystilanteen sen sijaan arvioidaan edelleen heikkenevän kaikissa Hämeen seutukunnissa. Vuoden tähtäyksellä elinkeinoelämässä ja yritystoiminnassa nähdään jo piristymisen merkkejä Forssan seutukuntaa lukuun ottamatta. Talouden ennakoidusta lievästä elpymisestä huolimatta työllisyystilanteen ei vielä vuoden tähtäyksellä uskota kohenevan missään seutukunnassa.

Lahden seutukunnassa elinkeinoelämä ennakoidaan noudattelevan koko maan linjaa sikäli, että sosiaali- terveysala, kauppa ja muut palvelualat menestyvät vielä kohtuullisesti, mutta myös näillä sektoreilla on näkyvissä rakenteiden uudistaminen ja toimintojen sopeuttaminen yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. Alueen siirtyminen vahvasta teollisuusalueesta kaupan ja palvelualan alueeksi on edellytys alueen elinvoimaisuudelle. Heinolan seudun kasvu on pääosin palvelualan yritysten varassa; erityisesti hotelli- ja ravintola-alan työpaikkojen määrä tullee alueella jatkossakin kasvamaan.

Hämeenlinnan seudulla Rautaruukin kauppa luo toimialalle toisaalta positiivisia odotuksia, toisaalta epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Rakennusalalla jo sovitut sekä toteutuksessa olevat uudisrakennuskohteet kantanevat alan yli taantumavaiheen. Korjaus- ja saneerausrakentaminen on seudulla myös kohtuullisen vilkasta. Yrityksiä perustetaan suurimmaksi osaksi palvelualoille. Potentiaalisia kasvualoja ovat lähinnä kauppa ja logistiikka, teollisuuden toimialoilla kasvunäkymät ovat sen sijaan selvästi epävarmemmalla pohjalla.

Riihimäen seudulla keskeisillä toimialoilla on nähtävissä hivenen positiivista virettä ja kehitystä, potentiaaliset kasvualat ovat lähinnä teknologiateollisuudessa. Elintarvikealan tilanne on vakaa ja kasvuakin on näköpiirissä. Metalliteollisuudessa tilanne ja tulevaisuuden odotukset on kääntymässä myönteisiksi. Kaupan ja palvelujen sektorilla tilanne on vakaa, mutta kasvua ei ole lyhyellä aikavälillä näköpiirissä.

Forssan seudulla elinkeinoelämässä ei ole lähitulevaisuudessa näköpiirissä merkittäviä muutoksia. Kaupan alalla talouden lama on nähtävissä, ja se voi syventyä, ellei alueelle saada uutta teollisuutta. Energia- ja ympäristöalat eivät ole kovin suhdanneherkkiä, ja kasvu näillä aloilla näyttää jatkuvan. Rakennusalalla on tällä hetkellä varsin hiljaista.

Elinkeinoelämän ja työllisyyden näkymiä arvioidaan Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 -katsauksessa, joka on ELY-keskuksen ja muiden keskeisten aluekehityksen asiantuntijoiden yhteisen arvion pohjalle perustuva näkemys seutukuntien ja ELY-keskusalueen nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsauksessa arvioidaan alueen kehitysnäkymiä elinkeinoelämän ja yritystoiminnan sekä työttömyyden määrän ja rakenteen näkökulmasta. Tämän katsauksen arviot on tuotettu helmikuun 2014 aikana.

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 -raportti julkaistaan tänään 17.3.2014 Turussa. Hämeen ELY-keskusaluetta koskeva osuus sisältyy raportin sivuille 89–98.

Alueelliset_kehitysnakymat keväällä 2014

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Markku Paananen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 167


Alueellista tietoa