Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Hämeeseen uusia valtakunnallisia maisema-alueita (Hämeen ELY-keskus)

Ympäristöministeriö esittää Hämeen ELY-keskuksen alueelta 16 kohdetta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Päivitysinventoinnin myötä maisema-alueiden joukkoon on Hämeestä ehdolla viisi uutta aluetta. Hämeen ELY-keskus odottaa kannanottoja maisema-alue-ehdotuksista, sillä inventoinnin tulokset ovat julkisesti nähtävillä 18.1.–19.2.2016.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen (1995) mukaan Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Hämeen maisema-alueet inventoitiin uudelleen vuonna 2011. Alueiden valikoima, arvoluokat sekä rajaukset on nyt tarkistettu.

Kanta-Hämeestä valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ehdotetaan kymmentä eri kohdetta, joista uusia ovat Loimijokilaakson viljelymaisemat (Forssa, Jokioinen, Ypäjä), Montolan viljelymaisema (Hämeenlinnan Lammi) ja Evon metsäkulttuuri- ja jokimaisemat (Hämeenlinnan Lammi). Jonkin verran muutoksia alueiden rajauksiin on tullut Vanajaveden laakson ja Aulangon alueen suhteen sekä Hauhon reitin kulttuurimaisemien osalta. Jokseenkin ennallaan ovat seuraavat kohteet: Tammelan kulttuurimaisemat, Hämeen Härkätien maisemat, Hakoisten linnavuoren kulttuurimaisema, Lammin kulttuurimaisema sekä Sääksmäen ja Tarttilan kulttuurimaisema.

Päijät-Hämeessä uusia kohteita ovat Tiirismaan maisemat (Hollola, Lahti) sekä Artjärven viljelymaisema (Orimattila). Etelä-Päijänteen kulttuuri- ja harjusaarimaisemien aluetta (Asikkala, Padasjoki ja Sysmä) on laajennettu ja Hollolan kulttuurimaisema-aluetta on hieman suurennettu. Porvoonjokilaakson viljelymaiseman sekä Auttoisten ja Vesijaon kulttuurimaiseman rajaukset ovat ennallaan.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Valtakunnallisesti arvokkaissa maisema-alueiden valikoimassa korostuvat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset maisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen.

Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Maisemien vaalimisen keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eri tukijärjestelmiin, lupamenettelyihin ja maankäytön suunnitteluun.

 

Kerro mielipiteesi maisema-alueista

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ehdotuksista maisema-alueiksi. Kuuleminen alkaa 18.1.2016 ja se jatkuu 19.2.2016 asti. Samassa yhteydessä järjestetään sidosryhmille ja viranomaisille lausuntokierros. Ympäristöministeriö toivoo saavansa mielipiteitä ja kannanottoja ehdotettujen maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä hankkeeseen liittyvästä SOVA-lain mukaisesta ympäristöselostuksesta.

Päivitysinventoinnin tuloksia esittelevät aineistot ovat virallisesti esillä ympäristöministeriössä ja internetsivulla (ym.fi/maisemakuuleminen). Hämeeseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä myös Hämeen ELY-keskuksessa Lahdessa ja Hämeenlinnassa sekä asianomaisissa kunnissa. Kannanotot lähetetään Hämeen ELY-keskukseen.

 

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Kirsti Nieminen, puh. 0295 025 210
  • Erikoissuunnittelija Maritta Liedenpohja-Ruuhijärvi, puh. 0295 025 199 (22.1.2016 alkaen)
  • Ylitarkastaja Rauni Itkonen, puh. 0295 025 188
  • http://www.ym.fi/maisemakuuleminen

 

Liitteet:

 


Alueellista tietoa