Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Hallinto keskittyy, mutta asiakaspalvelu säilyy Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus)

Valtionhallinnon ELY-keskuksista tarjottavia palveluja on entisestään keskitetty vuodenvaihteessa. Vuoden 2014 lopulla koottiin kansainvälistyville yrityksille suunnatut julkiset yrityspalvelut koko maan kattavaksi Team Finland palvelukokonaisuudeksi. Osana uudistus- ja sopeuttamistoimia ELY-keskusten Tekes-tehtävien, kansainvälistymistehtävien, keksintötoimintojen ja energiatukien hallinto keskitettiin tämän vuoden alusta Pirkanmaan ELY-keskukseen. Team Finland -palvelumallin myötä julkisten yrityspalvelujen ohjaus kevenee, ja asiantuntijaresursseja voidaan siirtää hallinnosta asiakastyöhön. 

Pirkanmaan ELY-keskuksessa hoidetaan perustehtävien ohella myös seuraavat tehtävät yli maakuntarajojen:

 • Liikenteen ja ympäristön asiakaspalvelukeskusten toiminta
 • Erikoiskuljetuslupien myöntäminen
 • Palvelukohteiden opastuslupien myöntäminen
 • Tienvarsimainosten poikkeuslupien myöntäminen
 • Sähkö-, tele- maakaasu- ja kaukolämpöjohtojen sijoitusluvat
 • Teiden hoidon alueurakoiden kilpailuttaminen seitsemän ELY-keskuksen alueella
 • Liikenteen tieperinneasiat 
 • Maahantuojien ja valmistajien eli tuottajien vastuulla olevan jätehuollon valvonta, tilastointi ja ohjaus (pl. Ahvenanmaa)
 • Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelun ohjaus ja edistäminen
 • Pirkanmaan ja Hämeen ympäristörakennuttamistehtävät
 • Pirkanmaan ja Keski-Suomen maahanmuuttoasiat

Hallinnon keskittäminen ei vaikuta asiakaspalvelun. Pirkanmaan ELY-keskuksen tutut asiantuntijat tarjoavat edelleenkin kaikkia ELY-palveluja. Hallinnon keskittämisellä tavoitellaan hyvän asiakaspalvelun säilyttämistä edessä olevista mittavista muutoksista huolimatta. Pirkanmaalta hallintoa on Keski-Suomen ELY-keskukseen Euroopan unionin rakennerahastoasioiden ja kansallisista varoista maksettavien yritystukitehtävien sekä niihin liittyvien maksatustehtävien ja yritysten kehittämispalvelutehtävien osalta. Kalatalousasiat hallinnoidaan Pirkanmaan osalta jatkossa Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

ELY-keskusten hallintotehtäviä hoitaa kuluvan vuoden alusta valtakunnallinen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA), jonka päätoimipaikka on Mikkelissä.

ELY-keskuksesta tulevat puhelut näkyvät asiakkaille 0295-alkuisina. Kyseessä on siis asiakkaan asiaa koskeva puhelu, ei puhelinmyyjä. 

Lisätietoja antaa ylijohtaja Leena Vestala, puh. 0295 036 216.


Alueellista tietoa