Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Freshabit-hankkeen työt alkavat  Lapväärtin-Isojoella ja Ähtävänjoella (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Valtakunnallisen FRESHABIT Life –hankkeen (2016–2022) toimet ovat  Pohjanmaalla käynnistyneet linnustoselvityksillä ja maanomistajien kuulemisella. Pohjanmaan kohdevesistöt ovat Lapväärtin-Isojoki ja Ähtävänjoki, joiden alueella tullaan sekä suunnittelemaan, toteuttamaan että seuraamaan erilaisia vesistön kunnostustoimenpiteitä. Alueen toimenpiteisiin osallistuvat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Suomen metsäkeskus (Läntinen ja Rannikko), Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Metsähallituksen luontopalvelut, Oulun yliopisto, Luonnonvarakeskus (LUKE), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Natur och Miljö.

Lapväärtin-Isojoella on aloitettu mm. purokunnostusalueiden ja ennallistettavien suoalueiden kartoitus. Lisäksi Oulun yliopisto valmistelee kunnostettavilla alueilla tutkimusta mm. purokunnostusmenetelmien toimivuudesta.  Uutena menetelmänä tullaan testaamaan oksaisen puuaineksen lisäämistä vesistöön, mistä on muualla maailmassa saatu hyviä kokemuksia. Suomen metsäkeskus aloittaa Isojoen latva-alueilla suunnittelun yksityismailla tehtävistä vesiensuojelu- ja ennallistamistoimenpiteistä, jotka aiotaan toteuttaa myöhemmin Kemera-rahoituksella. Aiheesta järjestetään maanomistajille yleisötilaisuus 19.5.2016 Isojoella.

Isojoen, Honkajoen ja Siikaisten rajalla sijaitsevan Haapajärven vedenpinnnan tason palauttamisen suunnittelu ja lupakäsittely käynnistetään niin ikään lähiaikoina. Hankkeeseen kuuluvan Blomträsketin lintuvesikunnostuksen suunnittelua edistetään kesällä linnusto- ja vesikasvillisuuskartoituksilla sekä alueen ilmakuvauksilla. 

Villamon patoalueella on menossa kalataloudellisten kunnostustöiden ja tulvasuojelutoimien lupakäsittely. Myös muita vesistöalueen vaellusesteiden ohittamista selvitetään. LUKE ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus seuraavat vaelluskalakantojen kehitystä alueella ja tavoitteena on myös kunnostaa elinalueita vaelluskaloille Villamon padon yläpuolisille alueille. Syksyllä 2016 Natur och Miljön Merenkurkun luontokoulu järjestää koululuokille luontokoulupäiviä Isojoen vesistöalueella FRESHABIT-hankkeen kunnostuskohdealueilla.

Ähtävänjoen valuma-alueella erityishuomioin kohteena ovat jokihelmisimpukat eli raakut. Hoitotoimien tavoitteena on palauttaa Ähtävänjokeen elinvoimainen raakkukanta. Kesällä 2016 raakkualueita kartoitetaan ja yksittäisiä yksilöitä pyritään siirtämään suotuisille alueille. Pieniä raakun toukkia on tarkoitus kerätä syksyllä ja lähettää kasvatettavaksi Norjaan, josta ne palautetaan noin kahden vuoden kuluttua kotijokeensa. Raakkujen siirtokasvatusta kokeillaan Suomessa ensimmäistä kertaa. Lisäksi Lappforsin ympäristössä on aloitettu metsätalouden luonnonhoitohankkeiden suunnittelu, jonka tavoitteena on vähentää vesistöihin päätyvää kiintoaine- ja happamista sulfaattimaista aiheutuvaa kuormitusta. Aiheesta järjestetään maanomistajille yleisötilaisuus 25.5.2016 Lappforsissa.

Kesäkuun 2. päivä Evijärvellä kokoontuu Jokisuunlahden Natura 2000 –alueen lintuvesikunnostuksen suunnittelua varten perustettu työryhmä. Suunnittelua varten kesällä tehdään myös alueen linnusto- ja vesikasvillisuuskartoitus sekä ilmakuvaus.  

Hankkeen toimintaa Pohjanmaan jokien alueella voi seurata Twitteristä FRESHABIT Pohjanmaa, @FHPohjanmaa.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjamaan ELY-keskus:

 • Kim Klemola (Haapajärvi ja Villamo), +358 295 027 829, kim.klemola@ely-keskus.fi
 • Jyrki Latvala (Isojoen virtavesikunnostukset ja Villamo), +358 295 027 861, jyrki.latvala@ely-keskus.fi
 • Jukka Pakkala (Jokihelmisimpukka), +358 295 027 893, jukka.pakkala@ely-keskus.fi
 • Rolf Lindroos (Blomträsket ja Jokisuunlahti), +358 295 027 868, rolf.lindroos@ely-keskus.fi
 • Leena Rinkineva-Kantola (METSO-kohteet), +358 295 027 920, leena.rinkineva-kantola@ely-keskus.fi
 • Erika Raitalampi (Pohjanmaan jokien alueen koordinointi ja tiedottaminen), +358 295 028 027, erika.raitalampi@ely-keskus.fi

Metsähallitus luontopalvelut:

 • Pekka Vesterinen (Luonnonsuojelualueiden soiden ennallistaminen ja purokunnostukset Isojoen ja Karvianjoen vesistöalueilla), 040 5451962, pekka.vesterinen@metsa.fi
 • Pauliina Louhi ((FRESHABIT LIFE IP-hankkeen projektipäällikkö), +358 40 632 5253, pauliina.louhi@metsa.fi

Suomen Metsäkeskus:

Läntinen:

 • Jouko Hautamäki, 050 314 0480, jouko.hautamaki@metsakeskus.fi
 • Pentti Mäkelä, 0503140432, pentti.makela@metsakeskus.fi

Rannikko:

 • Simon Ollus, 050 5716750, simon.ollus@skogscentralen.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri:

 • Teemu Tuovinen (purokunnostukset Isojoen ja Karvianjoen vesistöalueilla), 040 934 6320, pohjanmaa@sll.fi

LUKE:

 • Panu Orell (kalastoseuranta Isojoen ja Karvianjoen vesistöalueilla), 040 5305830, panu.orell@luke.fi

SYKE:

 • Saija Koljonen (seurantamenetelmien kehittäminen), 0295 251 791, Saija.Koljonen@ymparisto.fi

Oulun yliopisto:

 • Jussi Jyväsjärvi (purokunnostusmenetelmien kehittäminen), +358 50 3585935, jussi.jyvasjarvi@oulu.fi
 • Anna-Kaisa Ronkanen (valuma-aluemallinnuksen kehittäminen), +358 500 238 001, anna-kaisa.ronkanen@oulu.fi

Natur och Miljö

 • Renja Hakala (opettaja, Kvarkens naturskola), +358 40 419 9756, renja.hakala@naturochmiljo.fi
 • Emilia Nordling (koordinaattori), 045 8804480, emilia.nordling@naturochmiljo.fi

 


Alueellista tietoa