Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Forssan seudun turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelmaa esitellään yleisölle 7.5.2013  (Uudenmaan ELY-keskus)

Forssan seudun turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma on valmistumassa ja sitä esitellään seudun asukkaille, päättäjille ja medialle Forssassa 7.5.2013 järjestettävässä yleisötilaisuudessa. Tilaisuus pidetään kaupungintalolla valtuustosalissa klo 18.00 alkaen. Suunnitelmaa esittelevät seudun kuntien edustajat sekä suunnitelmaa laatinut konsultti. Tilaisuudessa kuullaan lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen ja Liikenneturvan puheenvuorot turvallisen ja viisaan liikkumisen edistämisestä Forssan seudulla.

Suunnitelman myötä kohti turvallista ja järkivihreää liikkumista Forssan seudulla

Kesällä 2012 käynnistyneen suunnitelmatyön aikana kuultiin seudun asukkaita, yrittäjiä ja päättäjiä, toteutettiin maastotarkasteluja liikenneympäristön ongelmakohtiin, kartoitettiin liikkumistottumuksia seudulla sekä selvitettiin liikenneturvallisuuden nykytilaa muun muassa onnettomuustietojen avulla. Valmistumassa olevassa suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä liikenneympäristön parantamiseksi, kasvatus-, valistus- ja tiedotustyön kehittämiseksi sekä liikenneturvallisuusyhteistyön tiivistämiseksi seudulla.

Liikenneympäristön toimenpideohjelmassa esitetään toteutettavaksi liikenneympäristön parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä noin 170 kohteeseen. Kyseessä on pieniä, mutta vaikutuksiltaan tehokkaita toimenpiteitä, joiden toteuttaminen on mahdollista lähivuosien aikana. Näitä ovat mm. nopeusrajoitusten laskemis- ja tehostamistoimet sekä liittymien turvallisuutta parantavat toimet erityisesti kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta. Osa toimenpiteistä on jo toteutettu suunnitelmatyön aikana.

Ainoastaan liikenneympäristöön kohdistuvilla teknisillä toimenpiteillä ei saavuteta suunnitelmassa asetettua onnettomuuksien vähenemätavoitetta ja kestävien liikkumisvalintojen edistämisen tavoitetta, joten keskeisessä roolissa on myös kuntalaisten asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen. Tämä edellyttää kuntien sitoutumista aktiiviseen liikenneturvallisuustyöhön ja suunnitelmatyössä laaditun liikennekasvatussuunnitelman toteuttamiseen. On muistettava, että hyvän liikenneturvallisuuden edellytykset luodaan maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen keinoin vaikuttamalla toimintojen ja asuinalueiden sijoitteluun ja vähentämällä siten liikkumistarvetta erityisesti omalla autolla.

Suunnitelmatyössä seudulle määritettiin turvallisen ja viisaan liikkumisen visio, joka on seuraava:

Forssan seudulla liikenne toimii "järkivihreästi" ja siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti. Turvallinen ympäristö kannustaa kaikkia asukkaita liikkumaan, ja liikkuminen on vastuullista.

Onnettomuusanalyysin ja valtakunnallisten tavoitteiden pohjalta seudulle laadittiin myös henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemätavoite. Tavoitelaskelma perustuu koko maan liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrän puolittamiseen ja loukkaantuneiden vähentämiseen neljänneksellä. Tavoitteen mukaan vuoteen 2020 mennessä liikenteessä vuosittain loukkaantuneiden lukumäärä saisi olla Forssan seudulla enintään 35 henkilöä ja liikennekuolleiden määrä enintään 1 henkilö. 

Lisäksi asetettiin Forssan seudulle tavoite vähentää yksin omalla autolla tehtävien matkojen määrää siltä osin kuin sen on järkevää ja mahdollista.

Forssan seudun turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelman laatimisesta ovat vastanneet yhteistyössä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Forssa, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila. Suunnitelmatyöhön ovat lisäksi osallistuneet Liikenneturva ja poliisi sekä konsulttina Ramboll Finland Oy.

Kutsu yleisötilaisuuteen (pdf. 45 kt)
Vanhempien tärkeä rooli nuorten mopoilussa (pdf. 60 kt)

Lisätietoja: 

  • Uudenmaan ELY-keskus, Marko Kelkka, 040 180 1668, Sonja Heikkinen,  0400 809 615 ja Päivi Ylipaavalniemi, 040 487 7065
  • Forssan kaupunki, Antti Heinilä, 03 4141 5340
  • Tammelan kunta, Hannu Jalava, 050 521 9962
  • Jokioisten kunta, Markku Nikander, 03 4182 7250
  • Ypäjän kunta, Jouko Käkönen, 0500 801 914
  • Humppilan kunta, Kari Tasala, 050 302 5333
  • Suunnitelmaa laativa konsultti Ramboll Finland Oy,
    Hanna Reihe, 020 755 6349 ja Terhi Svenns, 020 755 6405

 


Alueellista tietoa