Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Finnpulp Oy:n uutta sellutehdaskokonaisuutta (biotuotetehdas) koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävänä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Finnpulp Oy on saanut valmiiksi Kuopion Sorsasaloon suunniteltua sellutehdaskokonaisuutta koskevan YVA-selostuksen (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994, YVA-laki). Selostus on yhtiön laatima raportti hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista. Lisäksi selostuksessa esitetään suunnitelma hankkeen haittojen lieventämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä hankkeen vaikutusten seurannan järjestämiseksi.

Hankkeessa YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon ELY-keskus on kuuluttanut selostuksen ja asettanut sen yleisesti nähtäville. Selostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet on toimitettava ELY-keskukselle kirjallisesti 5.2.2016 mennessä. Tämän jälkeen ELY-keskus antaa oman lausuntonsa YVA-menettelyssä tehtyjen arviointien riittävyydestä ja mahdollisista täydennystarpeista.

YVA-selostus liitteineen on nähtävillä verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/finnpulpyva. Lisäksi aineistoon voi tutustua virallisissa nähtävilläpitopaikoissa, joita ovat:

  • Kuopion valtuusto-virastotalo (Suokatu 42, Kuopio)
  • Siilinjärven kunnanvirasto (Kasurilantie 1, Siilinjärvi)
  • Pohjois-Savon ELY-keskus (Kallanranta 11, Kuopio)

ELY-keskus on myös toimittanut aineistot tutustuttavaksi Vuorelan kirjastoon (Rinnepolku 1, Vuorela) ja Kuopion Kaupunginkirjaston lehtisaliin (Maaherrankatu 12, Kuopio). Edellä mainituissa virastoissa ja kirjastoissa aineistoihin voi tutustua niiden aukioloaikoina. Virallisissa nähtävilläpitopaikoissa selostus on nähtävillä arviointimenettelyn päättymiseen saakka, kirjastoissa 5.2.2016 saakka.

Mielipiteet ja lausunnot selostuksesta tulee toimittaa kirjallisena 5.2.2016 mennessä Pohjois-Savon ELY-keskukselle osoitteella PL 2000, 70101 Kuopio (käyntiosoite Kallanranta 11, Kuopio) tai sähköisesti osoitteeseen [email protected].

Hanketta ja YVA-selostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään hotelli IsoValkeisen auditoriossa (Majaniementie 2, Kuopio) tiistaina 15.12.2015 kello 17.30.

Lisätietoja

Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi.


Alueellista tietoa