Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

EU-rahoitus Pirkanmaalla 2014 - 2020 (Pirkanmaan ELY-keskus)

Kuluvan vuoden alusta alkaneen EU-rahoituskauden 2014 - 2020 rahoituksen kansallinen jako on vahvistettu hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä 22.1.2014. Rahoituksen taso on aiempaan verrattuna laskeva. Pirkanmaan laskennallinen EU-kehittämisrahoitus on kuluvalla seitsenvuotiskaudella yhteensä noin 3,9 % koko Suomen EU-rahoituksesta eli noin 84 milj. euroa ja vuositasolla 12 milj. euroa. Luku sisältää EU-tuen, valtion rahoitusosuuden sekä muun julkisen tuen osuuden.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuus Suomen rakennerahoituksesta on kaksi kolmasosaa, sosiaalirahaston (ESR) kolmannes. Alueellisilla viranomaisilla (ELY-keskukset ja maakuntien liitot) on valtuudet myöntää tätä rahoitusta yritystukina  ja muiden kehittämishankkeiden rahoituksena. Vuosittain käytettävissä olevien rakennerahastovarojen maakunta- ja viranomaiskohtainen jaosta päättää valtioneuvosto.

Perustietoa rakennerahastokauden rahoituksesta kaudelle 2014–2020

Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020  kokonaisrahoitus rahoituskaudelle (EU:n osuus) on noin 1,3 miljardia euroa. Kansallinen julkinen vastinrahoitus on samansuuruinen (josta valtio 75 %, kunnat ja muu julkinen rahoitus 25 %), jolloin ohjelmatyön kokonaisvolyymi tulevalla ohjelmakaudella yhteensä 2,6 miljardia euroa.

EU-rakennerahastorahoituksen jakautuminen alueittain

EU-rahoituksen painopiste on Itä- ja Pohjois-Suomessa. Lappi on Suomen korkeimman tukitason alue. Lapissa EU-rakennerahoitusta on käytettävissä vuositasolla arviolta noin 106 euroa asukasta kohden, kun tukitaso Pirkanmaalla on 12 euroa asukasta kohden. Maakuntakohtaiset laskelmat löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön uutisesta.

Rahoituksen painopisteet uudella rahoituskaudella

Kansallisia EU-rahoituksen painopisteitä rahastokaudella 2014 - 2020 ovat pk-yritysten kilpailukyky,  innovaatiotoiminnan vahvistaminen, työllisyys, koulutus ja syrjäytymisen ehkäisy. Vähähiilinen talous, energiatehokkuus ja uusiutuvan energian ratkaisut ovat vahvasti esillä sekä yritysrahoituksessa että innovaatiotoiminnassa. Pirkanmaan erityiset rahoituksen painopisteet määritellään kevään aikana pääosin maakuntastrategiassa.

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen:
http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/tiedotteet_alueiden_kehittaminen?89522_m=113285

Lisätietoja:

  • aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, TEM, puh. 029 50 64935
  • ylitarkastaja Harri Ahlgren, TEM, puh. 029 50 64930

 

 

 


Alueellista tietoa