Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Etelä-Savon hyvän kaavatyön palkinto innovatiivisille nuorille kaavoittajille (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus palkitsi vuoden 2018 hyvästä kaavatyöstä kaavoitusinsinööri Henna Arkon ja maankäyttömestari Miia Blomin Järvi-Saimaan Palvelut Oy:sta. Kaavatyön palkinto luovutettiin  rakennustarkastajien ja kaavoittajien neuvottelupäivillä Rantasalmella 30.1.2019.

Henna Arkko ja  Miia Blom ovat kaavanlaatijoina edistäneet kiitettävällä tavalla ja laaja-alaisesti Etelä-Savon hyvää ympäristönlaatua. He ovat merkittävässä määrin vaikuttaneet vuoden 2018 aikana Etelä-Savossa hyväksyttyjen, erityisesti pienten taajamien ja kirkonkylien, kaavojen laadintaan ja kaavaprosessien loppuun saattamiseen.

Henna Arkko ja Mia Blom. Kuva: Sirpa Peltonen.

Henna Arkko ja Miia Blom ovat ennakkoluulottomia ja innovatiivisia nuoria kaavoittajia, jotka ovat kiitettävällä ammattitaidollaan ja laadukkailla kaavatöillään osoittaneet olevansa luotettavia alansa ammattilaisia. He ovat kaavatöillään ja -prosesseissa osoittaneet olevansa kehityshaluisia sekä –kykyisiä. He ovat tuottaneet perusteellisia ja tarkkoja aineistoja päätöksenteon tueksi, tuoneet esille erilaisia vaihtoehtotarkasteluja ja havainnollisia aineistoja. Arkko ja Blom hallitsevat myös osalliset huomioonottavat vuorovaikutustaidot.

Tällä palkinnolla Etelä-Savon ELY-keskus haluaa samalla kannustaa koko alueidenkäytön nuorta sukupolvea yleensäkin etsimään uusia toimintatapoja ja olemaan aktiivisia alan kehittäjiä. 

Maankäytön suunnittelu on yhteen sovittavaa suunnittelua ja siinä harvoin pystytään saavuttamaan kaikkia tavoitteita täydellisesti. Palkittava kaavatyö on kuitenkin kiitettävällä tavalla laaja-alaisesti edistänyt Etelä-Savon hyvää ympäristönlaatua. Samalla halutaan yleisesti kiinnittää huomiota kaavanlaatijoiden ja kuntapäättäjien vaativaan tehtävään. Kaavoituksella on erittäin pitkäaikainen ja olennainen vaikutus ympäristöömme.

Kaavatyöpalkinnon kriteerit

Hyvässä kaavatyössä on erityisen kiitettävällä tavalla

  • suoritettu perusteltu tavoiteasettelu
  • tehty laadukkaat perusselvitykset
  • edistetty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten sisältövaatimusten toteutumista
  • tehty laadukkaat vaikutusarvioinnit
  • kokonaisprosessi on ollut luonteva ja osallistava
  • etsitty uudenlaisia lähestymistapoja ja luotu uutta hyvää suunnittelukulttuuria
  • tehty pitkäjännitteistä työtä ympäristönlaadun parantamiseksi.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Eero Korhonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 189, eero.korhonen(at)ely-keskus.fi

Maankäyttöasiantuntija Sirpa Peltonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 219, sirpa.l.peltonen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa