Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus, elokuu 2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 12,2 % viime vuodesta

Etelä-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa 9 203 työtöntä työnhakijaa. Määrä laski edellisen kuukauden lopusta 707 hengellä (-7,1 %). Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi kuitenkin 998 hengellä (12,2 %). 1

Lomautettuna2 oli 795 henkilöä. Lomautettujen määrä laski 16 henkilöllä (-2 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli puolestaan 791 henkilöä. Määrä kasvoi viime vuodesta 32 hengellä (4,2 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen3 työvoimasta oli 10,4 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi.

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 346 714 henkilöä. Lukumäärä nousi 27 281 henkilöllä (8,5 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,2 prosenttia.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden lukumäärät kasvoivat kaikissa pääammatti-ryhmissä. Kasvu oli suhteellisesti voimakkainta johtajien (31 %), palvelu- ja myyntityöntekijöiden (18,5 %) sekä asiantuntijoiden (16,1 %) ammattiryhmissä.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana yhteensä 1351 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 758 kappaletta. Avoimien työpaikkojen kokonaismäärä nousi 69 paikalla (5,4 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Avoinna olleista työpaikoista kestoltaan jatkuvia (kesto yli 3kk) oli 1112 kpl. Väliaikaisia ja tilapäisiä paikkoja oli yhteensä 239 kpl.

Työvoiman kysyntä lisääntyi johtajien, erityisasiantuntijoiden, palvelu- ja myyntityöntekijöiden, maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä. Avoimet työpaikat vä-henivät suhteellisesti eniten prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmässä.

Lisätietoja:

Timo Takala
strategiapäällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 0295 027 708
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa