Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut kuntakohtaiset taksikiintiöt vuodelle 2014 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt kuntakoh­tai­sista taksilupien enimmäismääristä. Enimmäismäärät tulevat voimaan 1.1.2014 ja ovat voimassa 1.1.2014–31.12.2014.

Taksikiintiöihin on tullut vain vähäisiä muutoksia edelliseen vuoteen nähden. 

Kysyntä- ja tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin kaikkien asiakasryhmien osalta on arvioitu pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta niin kau­punki­maisilla alueilla kuin maaseudullakin. Erityisesti suurten kaupunkien ja kasvu­keskusten kuntakohtaiset kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Lupamääriä vahvistettaessa on tämän vuoksi otettu huomioon kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet.

Lupien enimmäismääriä vahvistettaessa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät kuten väestö­kehi­tyksen, väestön ikärakenteen, taajama-asteen, anniskelupaikkojen määrän ja joukko­liikenteen palvelut. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on otettu huo­mioon olemassa olevat lupamäärät, taksitiheys, viime vuosien ajosuoritteet ja taksi­tilausten kehitys.

Kiintiöpäätöksessä taksien lukumäärä on vähentynyt yhdellä taksiluvalla (henkilöauto) Jalasjärvellä, Lappajärvellä, Kuortaneella, Lestijärvellä, Vöyri-Maksamaalla sekä Ylistarossa. Taksien lukumäärä on vähentynyt kahdella henkilöautolla Vaasassa. Seinäjoen kaupungin taksien lukumäärää on nostettu kahdella taksiluvalla (henkilöauto ja esteetön henkilöauto). Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn taksien lukumäärää on nostettu yhdellä taksiluvalla (henkilöauto).

Lisätietoja:

  • Lupa-asiantuntija Tuija Kurhela, puh. 0295 027 730

Alueellista tietoa