Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on laadittu ohje jälkikäyttöön siirtyvän turvetuotantoalueen haltijalle (Pohjalaismaakunnat)

Ohjeistus on tarkoitettu maanomistajalle, jolle palautuu tai joka ostaa tuotannosta poistunutta turvetuotantoaluetta.

Turvetuotannosta poistuneen alueen nopea siirtäminen jälkikäyttöön ja sitä kautta kasvittuminen on ympäristön kannalta suositeltavaa. Erilaisia jälkikäyttömuotoja ovat esimerkiksi metsitys, viljely, kosteikkojen perustaminen ja suon ennallistaminen. Maanomistajan on hyvä olla yhteydessä alueelliseen ELY-keskukseen, mikäli haluaa tarkempia tietoja tai on epävarma alueelle soveltuvimmasta maankäyttömuodosta.

Kuva turvetuotantoalueesta