Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Etelä- Pohjanmaan ELY- keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2015-2019 on julkaistu (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2015 - 2019 valmistui.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa esitetään tienpidon nykytilaa ja lähitulevaisuuden haasteita. Suunnitelma sisältää katsauksen tiestön tilan kehitykseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä kartan vuoden 2015 tiehankkeista ja päällystystöistä. Lisäksi suunnitelmassa on kerrottu merkittävistä tiehankkeista, jotka odottavat vielä rahoituspäätöstä.  

Liikennevirasto ohjaa meitä pitämään ensisijaisesti päätiestömme hyvässä kunnossa eli valta- ja kantatiet sekä vilkasliikenteisimmät seututiet. Tämä tarkoittaa valitettavasti kuitenkin sitä, että vähäliikenteiset maantiemme eivät saa tarvitsemiaan kunnostustoimenpiteitä. Teiden päivittäisestä hoidosta pystymme kuitenkin huolehtimaan koko tieverkolla. Ylläpidon päällystysohjelman toimin saadaan suurin piirtein pidettyä vilkasliikenteisimmät tiet hyvässä kunnossa ja tiemerkinnät pidetään tyydyttävässä kunnossa.  

 Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

  • Johtaja Anders Östergård, puh. 0295 027 766
  • Suunnittelupäällikkö Veijo Voutilainen puh. 0295 027 762
  • Toiminnanohjauspäällikkö Vesa Leino puh. 0295 027 733

Liite:

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2015-2019 (pdf 4,7 Mt)

 


Alueellista tietoa