Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut alueellisen liikenneturvallisuussuunnitelman kolmen pohjalaismaakunnan alueelle. Suunnitelman laadinnassa on otettu huomioon alueelliset ominaispiirteet, toimintaympäristö sekä nykytilanne. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa kuvataan alueen nykyinen liikenneturvallisuustilanne sekä siihen vaikuttava toimintaympäristö. Nykytilan kuvauksen pohjalta suunnitelmassa on luotu alueen liikenneturvallisuustyölle pitkän aikavälin visio ja asetettu kuolemaan ja henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrälliset vähentämistavoitteet vuoteen 2020.

Tavoitteet ohjaavat käytännön liikenneturvallisuustyötä laaditun toimenpideohjelman kautta. Toimenpideohjelma sisältää neljä painopistealuetta; 1) liikenneturvallisuustyön organisointi ja aktivointi, 2) liikenteen riskikäyttäytymisen vähentäminen, 3) kestävien kulkutapojen osuuden lisääminen ja 4) turvallisuusnäkemyksen ohjaavuus toiminnassa.

Kukin painopistealue jakautuu edelleen toimenpidekokonaisuuksiin. Toimenpideohjelma jalkautetaan käytännön työhön liikenneturvallisuusyhteistyön toimintamallin kautta, joka samalla selkeyttää eri toimijoiden (ELY-keskus, maakunta, seutu, kunta) keskinäistä työnjakoa ja vastuita. Toimenpiteiden toteutumisen ja tavoitteiden saavuttamisen tueksi on luotu seurantamittarit.

Liikenneturvallisuus syntyy monen tekijän summana. Liikenneympäristö mahdollistaa turvallisen liikkumisen, mutta asenteet ja valinnat ratkaisevat eniten. Liikenneturvallisuudelle on asetettu tavoitteeksi 0-visio, jonka mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Käytännössä tavoite merkitsee liikennekuolemien määrän puolittamista ja loukkaantuneiden merkittävää vähentämistä vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on nykytilanteeseen nähden haasteellinen edellyttäen kaikkien toimijoiden sitoutumista liikenneturvallisuudelle asetettujen tavoitteiden määrätietoiseen edistämiseen.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen liikenneturvallisuustyössä on keskeistä tunnistaa turvallisen ja kestävän liikkumisen potentiaali ja haasteet kunkin maakunnan alueella. Liikenneturvallisuustyön selkeä organisointi luo mahdollisuuden saavuttaa kaikki liikkujat ja vaikuttaa riskikäyttäytymiseen, mikä on avain turvallisuustavoitteen saavuttamiseen.

Kansallinen tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Liikenneturvallisuusasian neuvottelukunnan tieliikenteen turvallisuussuunnitelma sisältää keskeisiä liikenneturvallisuustyön toimenpiteitä vuoteen 2014 ja linjauksia vuoteen 2020. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on, että vuonna 2020 liikennekuolemien määrä on puolittunut ja liikenteessä loukkaantuneiden määrä vähentynyt neljänneksellä vuoden 2010 tasoon verrattuna. Valtakunnallisen suunnitelman linjauksia viedään käytäntöön alueellisten suunnitelmien kautta.

Liikenneturvallisuussuunnitelman on teettänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuusryhmä. Työn laatimisesta ovat vastanneet Heljä Aarnikko ja Anna Korpinen Sito Oy:stä.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenneturvallisuussuunnitelmat

Lisätietoja:

  • Kjell Lind
    Liikenneturvallisuusasiantuntija
    Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
    Puh. 0295 027 734
    [email protected]

 


Alueellista tietoa