Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Caruna Oy:n Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta (Etelä-Pohjanmaa)

Caruna Oy toimitti 9.3.2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämistä. Uuden, noin 50 km pituisen osin kahden virtapiirin 110 kV siirtoyhteyden tavoitteena on parantaa alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta sekä mahdollistaa tuotanto- ja kulutuskapasiteetin merkittävä lisääminen alueella.

Arviointiohjelmasta saatiin 11 lausuntoa ja 20 mielipidettä. ELY-keskus antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta 24.5.2017. ELY-keskus piti suunnitelmaa pääosin riittävänä, mutta katsoi kuitenkin, että arviointiselostusta laadittaessa huomiota tulee kiinnittää mm. riittäviin lähtö- ja teknisiin tietoihin, nykytilakuvauksia tulee tarkistaa ja kiinnittää huomiota perusteluihin hankkeen tarkoituksen ja arvioitaviksi valittujen vaihtoehtojen osalta. ELY-keskus kiinnitti huomiota myös esim. yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön, pohjavesiin sekä elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointiin sekä maisema- ja yhteisvaikutusten arvioimiseen. Vaikutukset lintujen syysmuuttoon edellytettiin arvioitaviksi.

Hankkeen YVA-selostuksen arvioidaan tulevan vireille loppuvuodesta. Arviointiohjelma sekä ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta

www.ymparisto.fi/ seinajokijurvavoimajohtoYVA

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Päivi Saari, puh. 0295 028 031

Alueellista tietoa