Hankittavien työvoima- ja yrityspalveluiden esittely

Hankimme vuosittain työvoima- ja yrityspalveluja noin 200 miljoonalla eurolla. Alla on listattu merkittävimpiä ELY-keskuksen hankkimia palveluita.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa aikuisten ammattitaitoa, mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka. Työvoimakoulutuksella tuetaan myös heidän valmiuksiaan toimia yrittäjänä sekä edistetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja uuden yritystoiminnan syntymistä.

Työvoimakoulutuksena toteutettava yhteishankintakoulutus on yritykselle räätälöityä aikuiskoulutusta, jonka yritys ja työ- ja elinkeinohallinto suunnittelevat ja rahoittavat yhdessä.

Työvoimakoulutuksena järjestetään myös kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajille. Kotoutumiskoulutuksen hankintoihin on laadittu valtakunnalliset suositukset, joihin voi tutustua dokumentissa "Suosituksia kotoutumiskoulutuksen hankintoihin (doria.fi)".

Ota yhteyttä

Työvoimakoulutuksen yhteyshenkilöt (asiantuntijahaku.ahtp.fi)

Valmennukset

Työnhakija-asiakkaille hankittavia valmennuspalveluita ovat

Ota yhteyttä

Valmennusten yhteyshenkilöt (asiantuntijahaku.ahtp.fi)

Asiantuntija-arvioinnit

Hankimme asiantuntija-arviointeja henkilöasiakkaan tai yrittäjäehdokkaan/yrittäjän tilanteen arvioimiseksi ja palvelutarpeen määrittelemiseksi. Esimerkkejä asiantuntija-arvioinneista ovat osaamis- ja ammattitaitokartoitukset, työkyvyn tutkimukset ja arvioinnit sekä yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arvioinnit.

Ota yhteyttä

Asiantuntija-arviointien yhteyshenkilöt (asiantuntijahaku.ahtp.fi)

Muutosturvakoulutus

Muutosturvakoulutus on 55 vuotta täyttäneelle, työsuhteestaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotulle henkilölle tarkoitettu palvelu.

Muutosturvakoulutus (tyomarkkinatori.fi)


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.06.2024