Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Ensimmäiset maaseutuohjelman yritystukipäätökset tehty – kehittämishankkeisiin päätöksiä tammi-helmikuun vaihteessa (Lapin ELY-keskus)

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (maaseutuohjelma) 2014–2020 ensimmäiset yritystukipäätökset päästiin tekemään joulukuussa. Rahoitusta sai vuoden loppuun mennessä kuusi hanketta, joista kolme oli Leader-ryhmien kautta vireille tulleita hankkeita.

– Kysyntää rahoitukselle on. Erityisesti uutena tukimuotona käyttöön tullut investoinnin toteuttavuustutkimus on osoittautunut hyödylliseksi välineeksi. Isompien investointien suunnitteluhankkeita on lähtenyt liikkeelle niin maataloustuotteiden jalostuksessa, kun myös matkailu- ja hoiva-alalla, kertoo yritysasiantuntija Heikki Moilanen. 

Uusia yritystukipäätöksiä päästäneen tekemään helmikuussa. Toistaiseksi yritystukipäätökset tehdään paperipäätöksinä, koska sähköinen päätöksenteko Hyrrässä ei vielä toimi.

Yritystukihakemuksia voi jättää kokoajan, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn valintajaksoittain. Parhaillaan käynnissä oleva yritystukien valintajakso päättyy 31.1.2016.

Kehittämishankkeiden parhaimmisto selvillä

Elokuun lopussa päättyneen hanketukien valintajakson jatkovalmisteluun päässeet hankkeet ovat selvillä. Valintamenettelyn läpäisseet hankkeet ovat

 • Kuitua Tornion eteläisille kylille (Kaakamon tieverkko osuuskunta)
 • Ruhosta ruuaksi (Cash Women Oy)
 • #proLappi (Pohjoisimman Lapin Leader ry)
 • Jerisjärvi-Kutuniva-Torassieppi-Siepinvaara vesihuoltohanke (Jerisjärven Huolto Oy)
 • Pohjoiset metsätilat kasvuun (Suomen metsäkeskus)
 • Äkräs (Lapin amk)
 • Energiaomavarainen älykäs seutu (Vaasan yliopisto)
 • Kuitua Pohjoiseen (Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry)
 • Lapin keino (Peräpohjolan kehitys ry)
 • Matalaviidan vedenottamon rakentaminen (Pohjasperän vesiosuuskunta)
 • SieVi-Sienten viljely biotalouden toimenpiteenä (LUKE)
 • Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle – LUTUNEN (LUKE)
 • Pohjoinen energiakartta POEKA (Oulun amk)
 • Puolamajärven vesihuolto (Lampsijärven vesiosuuskunta)
 • Maatilan kasvuohjelma (ProAgria Lappi)
 • Maaseudun yrityssymbioosit – Myssy (Olun amk)
 • Älykäs, erikoistuva maaseutu (ent. HYVE) (ProAgria Lappi)
 • Arktinen biotalous (Lapin liitto)
 • PANTA-porotalouden digitalisoituminen (Lapin yliopisto)

Jatkovalmisteluun päässeet hankkeet on valittu arvioimalla ja pisteyttämällä tukihakemukset valtakunnallisten valintakriteerien mukaisesti. Hakijoiden kanssa käydään vielä tarkentavat hankeneuvottelut.

– Hankkeiden pisteytyksellä oli suuri merkitys rahoitettavien hankkeiden valintaan sillä hakemuksia oli enemmän kuin myöntövaltuutta on käytössä, ryhmäpäällikkö Eija Harju kertoo.

Päätöksenteko hankkeisiin alkaa tammi-helmikuussa. Ensimmäiset hanketukipäätökset tehdään yritystukipäätösten tapaan paperipäätöksinä Hyrrän päätösosion keskeneräisyyden vuoksi.

Kehittämishankkeissa hakuteemat

Vuoden 2016 hanketukien valintajaksot on teemoitettu. Teemoituksen avulla Lapin ELY-keskuksen tavoitteena on löytää rahoitettavaksi parhaiten tulostavoitteita ja maaseutuohjelman kehittämistavoitteita toteuttavia ja pysyviä vaikutuksia aikaansaavia kehittämishankkeita. Lue lisää hakuteemoista tiedotteen lopussa olevasta linkistä.

Valintajakson 1.3.2016–31.5.2016 aikana etsitään toteuttajaa yhteen hankkeeseen. Hankehakijoiden on syytä huomioida, että kyseisellä valintajaksolla ei rahoiteta muita kehittämishankkeita tai investointeja. Hanketoteuttajaa etsitään maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pienille tai keskisuurille yrityksille suunnattuun koulutushankkeeseen, jossa lisätään elintarvikeketjun toimijoiden säädösten vaatimusten tuntemusta sekä tuetaan lisäarvon saavuttamista säädösten vaatimusten avulla.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Eija Harju, puh. 0295 037 042
Yritysasiantuntija Heikki Moilanen, puh. 0295 037 092
[email protected]

 


Alueellista tietoa