Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

ELY-keskus luopuu Waltti-matkakorteista vaiheittain kesään 2021 mennessä (Itä-Suomi)

Pohjois-Savon ELY-keskus lopettaa ELY-Waltti-matkakorttien myynnin vaiheittain kesään 2021 mennessä, koska valtio luopui Waltti-järjestelmää hallinnoivan yhtiön (TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy LMJ) omistuksesta 1.7.2018 alkaen. Yhtiö on nyt kuntien ja julkisyhteisöjen yhteinen IT-palvelu- ja hankintayhtiö, joka ns. in house -yhtiönä voi myydä vain rajoitetusti palvelujaan ulkopuolisille kuten ELY-keskuksille. ELY-keskuksista vain Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset käyttävät Waltti-järjestelmää.

Kaupunkiseuduilla Waltti laajenee ja sitä kehitetään edelleen

Waltti toimii edelleen ja sitä kehitetään kaupunki- ja seutuliikenteen lippujärjestelmänä. Itä-Suomessa Waltti-liput tulevat säilymään toimivaltaisten kaupunkiviranomaisten hallinnoimassa liikenteessä Joensuun, Kuopion ja Mikkelin kaupunkiseuduilla. Näiden kaupunkien Waltti-kortit kelpaavat jatkossakin osassa ELY-keskuksen sopimusliikennettä, jos kaupunkiseutujen joukkoliikenneviranomaisten kanssa niin sovitaan.

Waltti-lipuilla matkustamiseen tuleva muutos ei vaikuta vielä pitkään aikaan. Waltti-liput toimivat normaalisti ainakin ensi kesään asti, valtaosa kuitenkin aina kesään 2021 saakka. Matkustajille jää riittävästi aikaa valmistautua tulevaan muutokseen.

Waltti lippu- ja maksujärjestelmän korvaavat liikenteenharjoittajien omat lipputuotteet ja muut siihen liittyvät matkustajia helpottavat ratkaisut, mm. mobiilisovellukset. Oman sopimusliikenteensä osalta Pohjois-Savon ELY- keskus huolehtii siitä, että lippujen hinnat pysyvät matkustajille myös jatkossa edullisina. Uusi liikennepalvelulaki taas pitää huolen siitä, että eri liikennöitsijöiden lippujen yhteiskäyttöisyys lisääntyy ja monipuolistuu. Tällä hetkellä ELY-keskuksen sopimusliikenteestä Waltti-järjestelmässä on noin 300 vuoroa ja liikenteenharjoittajien eri lippu- ja maksujärjestelmissä noin 320 vuoroa.

Pohjois-Savon ELY-keskus otti käyttöön Waltti-liput 6.6.2016. Waltin kattavuus on laajinta Pohjois-Karjalassa, jossa lähes kaikessa sopimusliikenteessä ja suuressa osassa markkinaehtoista liikennettä Waltti-liput kelpaavat. Myös Ylä-Savossa Waltti-liput ovat käytössä laajalti maaseutuliikenteessä sekä Iisalmen paikallisliikenteessä. Kuopion ja Mikkelin seuduilla Waltin merkitys on suurempi kaupunkien paikallis- ja seutuliikenteessä. Kuopion seudulla ELYn Waltti-liput ovat käytössä neljällä tiesuunnalla ja Mikkelin seudulla vain kahdella tiesuunnalla.

Nykyisiä Waltti-liikenteitä koskevia sopimuksia voidaan jatkaa enintään 6.6.2021 saakka. ELY-keskus valmistelee näiden liikenteiden uudelleen kilpailuttamisen tiesuunnittain ja kaupunkiseuduittain yhteistyössä alueen toimivaltaisten kaupunkien ja kuntien kanssa. ELY-keskus tulee ohjeistamaan kuntia ja asiakaspalvelupisteitä siirtymävaiheeseen liittyvistä menettelyistä ja yksityiskohdista sekä huolehtii matkustajainformaatiosta.

Lisätietoja:

Joukkoliikennevastaava Satu Huttunen,
p. 0295 026 709, satu.huttunen(at)ely-keskus.fi

Joukkoliikenneasiantuntija Toini Puustinen,
p. 0295 026 757, toini.puustinen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa