Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

ELY-keskus laati toteutettavuusselvityksen Parainen-Nauvo kiinteän yhteyden siltavaihtoehdoista (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut toteutettavuusselvityksen Parainen-Nauvo kiinteän siltayhteyden vaihtoehdoista keväällä 2015 nousseen keskustelun johdosta. Keskustelussa esitettiin sillan rakentamista nykyisen lauttareitin paikalle Airiston (Haverön linjaus) siltavaihtoehdon sijasta.  Toteutettavuusselvitys päätyy samaan ratkaisuun, kuin v. 1992 tehty selvitys, eli Haverön siltavaihtoehto on huomattavasti edullisempi ja toteutushaasteiltaan maltillisempi. Nyt tehty selvitys ottaa kantaa myös Parainen-Nauvo kiinteän yhteyden jatkosuunnittelun prosessiin. Jo aiemmin laaditun YVA:n jälkeen suunnittelua tulee jatkaa maantielain mukaisella yleissuunnitelmalla, jonka alussa päivitetään tekniset- ja vaikutusarviotiedot YVA:ssa olleista silta- ja tunnelivaihtoehdosta. ELY-keskus ja Liikennevirasto päättävät jatkosuunnitteluun valittavan päätoteutusvaihtoehdon, josta yleissuunnitelma tarkennetaan. Tällä hetkellä Parainen–Nauvo yleissuunnitelman laatiminen ei kuitenkaan ole Liikenneviraston v. 2016 suunnitteluohjelmassa.

ELY-keskus on laatinut toteutettavuusselvityksen Parainen-Nauvo kiinteän siltayhteyden nykyisestä Haverön ja keväällä 2015 keskusteluun nousseesta lauttareitin paikalle tulevasta siltavaihtoehdosta. Heti selvitystyön alussa varmistui, että lauttareitin viereinen siltavaihtoehto matalikkoineen on tutkittu jo vuoden 1992 pääsuuntaselvityksessä maineikkaan norjalaisen suunnittelutoimiston Johs Holt AS:n toimesta ja vaihtoehto oli karsiutunut jatkosuunnittelusta suurten kustannusten ja teknisten toteutushaasteiden vuoksi.

Uudessa toteutettavuusselvityksessä vertailtiin siltavaihtoehtoja nykyisen teknisen tietämyksen ja viime vuosina toteutuneiden kustannustietojen valossa. Selvityksen laati WSP Finland Oy, joka on suunnittelut lähes kaikki Suomen uusimmat vaativat köysisillat. Johtopäätöksenä oli, että lauttapaikan vierelle rakennettava silta, kolmella eri vaihtoehdolla tarkasteltuna, on edelleen merkittävästi kalliimpi. Lisäksi sen rakentamisessa on Haverön linjauksen Airiston siltaa suurempia haasteita huomattavasta pituuserosta johtuen. Myös Natura-alue ja Prostvikin lauttasataman läheisyys ovat merkittävät reunaehdot lauttareitille rakennettavassa siltavaihtoehdossa.

Toteutettavuusselvitys päätyy samaan ratkaisuun, kuin v. 1992 selvitys, eli Haverön siltavaihtoehto on huomattavasti edullisempi ja toteutushaasteiltaan maltillisempi. Molemmat pääsuuntavaihtoehdot herkkyystarkasteltiin eri alikulkukorkeuksien osalta (35, 40, 45 ja 50 metriä) ja kustannusarvioissa huomioitiin kaikki linjausvaihtoehtoon kuuluvat sillat ja tiejärjestelyt. Kustannusero on 95–149 M€ perusvaihtoehtoratkaisun eli 45 m alikulkukorkeiden vaihtoehtojen osalta.

Kiinteän yhteyden jatkosuunnittelun eteneminen

Selvitys ottaa kantaa myös Parainen-Nauvo kiinteän yhteyden jatkosuunnittelun prosessiin. Jo aiemmin laaditun YVA:n jälkeen suunnittelua tulee jatkaa maantielain mukaisella yleissuunnitelmalla, jonka alussa päivitetään tekniset- ja vaikutusarviotiedot YVA:ssa olleista silta- ja tunnelivaihtoehdosta. Tämän sekä yleissuunnittelun vuoropuhelun perusteella ELY-keskus hankevastaavana päättää yhdessä Liikenneviraston kanssa jatkosuunnitteluun valittavan päätoteutusvaihtoehdon, josta yleissuunnitelma tarkennetaan. Yleissuunnitelman jälkeen suunnittelu jatkuu tiesuunnitelmana. Yleis- ja tiesuunnittelu vievät prosesseina aikaa minimissään noin viisi vuotta. Tällä hetkellä Parainen–Nauvo yleissuunnitelman laatiminen ei ole Liikenneviraston v. 2016 suunnitteluohjelmassa.

Valmistuneen siltavaihtoehtojen toteutettavuusselvityksen raportti ja esittelyaineisto löytyy Parainen-Nauvo hankesivuilta.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, investointipäällikkö Antti Kärki, p. 0400 961 592


Alueellista tietoa