Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

ELY-keskus kannustaa arvokkaiden rakennusten kunnostamiseen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

ELY-keskus myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Avustusta voidaan myöntää yksityisille rakennuksen omistajille ja yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin, etenkin kaavalla suojeltuihin rakennuksiin. Ensisijaisia kohteita ovat valtakunnallisesti merkittävissä kulttuurihistoriallisissa ympäristöissä sijaitsevat kohteet (www.rky.fi) sekä maakunnallisesti arvokkaat kohteet. 

Avustuksia myönnetään korjauksiin, joissa edistetään arvokkaiden rakennusten säilymistä. Tyypillisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi ulkovaipan: katon, julkisivujen, ikkunoiden tai ulko-ovien korjaustyöt ja kantavien rakenteiden korjaustyö. Avustuksia ei ole tarkoitettu käyttömukavuuden lisäämiseen eikä tavanomaisiin vuosikorjauksiin. Rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin haetaan entistämisavustusta museovirastolta. Lisäksi esim. seurantaloja varten on oma avustuksensa.

Vuoden 2016 avustusten hakuaika on 12.10. - 30.11.2015. Päätökset tehdään seuraavan kevään ja kesän aikana.

Avustuksen saaminen asettaa korjaukselle ehtoja

Vuonna 2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi avustuksen 33 hakijalle. Hakemuksia oli 104 kpl. Suurin osa myönnetyistä avustuksista oli suuruudeltaan 3000 - 5000 €, ja avustusta voidaankin pitää kannustus- ja käynnistysrahana korjauksiin, jotka ovat usein vaativia ja hitaitakin toteuttaa.  Yleisimmät käyttökohteet olivat katon ja julkisivujen korjaukset. 

Korjaustyö tulee tehdä siten, että rakennuksen alkuperäinen luonne ja ominaispiirteet sekä historiallinen aitous säilyvät ja välttäen rakennusosien tarpeetonta uusimista. Työ tehdään rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla, jollaisia ovat tyypillisesti keitetty punamultamaali, aito pellavaöljymaali, saumattu peltikate, bitumikattohuopa kolmiorimasaumoin, poltettu savitiili, päre ja kalkkirappaus. Nämä materiaalit ovat korjausrakentamisessa hyväksi ja turvallisiksi koettuja.

Jokainen kohde on kuitenkin yksilöllinen, joten laajoissa korjauksissa yleensä tarvitaan asiaan perehtynyttä suunnittelijaa. Maakuntamuseon rakennustutkijat toimivat korjaustyön antikvaarisena asiantuntijana valvoen, että työ täyttää avustusehdot. Heihin tuleekin olla yhteydessä ennen korjaustyön aloittamista. 

Esimerkkejä vuonna 2015 avustetuista kohteista

Satakunta

Eura Hinnerjoki, tuulimylly 1800-luvun loppupuolelta. Avustus tuulimyllyn sisäiseen ja ulkoiseen kunnostamiseen ja maalaamiseen perinteisin menetelmin. Rakennus sijaistee valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä.
Lisätietoja: Petri Suvanto, p. 045 805 6856

Pori, hirsirunkoinen rivitalo vuodelta 1924, As. Oy Halssin Hirvi. Avustus rakennuksen vesikaton kunnostamiseen perinteisin menetelmin ja materiaalein. Rakennus sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä.
Lisätietoja: Martti Ollikainen, p. 020 752 6759

Kokemäki Sonnila, asuinrakennus 1830-luvulta ja luhtiaitta 1700-luvulta. Avustus asuinrakennuksen tiilikatteen kunnostamiseen perinteisellä tiilellä. Rakennukset ovat inventoituja ja maakunnallisesti arvokkaita.
Lisätietoja: Tapio Haapala, p. 050 3750 586


Alueellista tietoa