Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskus esittää Uudenmaan alueen kunnille lähes 3000 pakolaisen vastaanottamista

Uudenmaan ELY-keskus käy parhaillaan neuvotteluja pakolaisten kotouttamisesta ja sijoittamisesta alueen eri kuntiin.  Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan viime vuonna Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista noin 10 000 henkilöä saanee myönteisen oleskeluluvan ja he tarvitsevat kuntapaikat. Uudenmaan osuus tästä on 2819 henkilöä. Laskelma pohjautuu alueen vastaanottokeskuksissa olevien turvapaikanhakijoiden määrään. Lisäksi kuntapaikkoja tarvitsevat Suomeen kansainvälisten sopimusten perusteella vastaanotettaviksi jo aiemmin sovitut kiintiöpakolaiset, jotka vielä odottavat maahantuloa. ELY-keskus on pyytänyt alueen kuntia tekemään päätöksensä kuntapaikoista huhtikuun loppuun mennessä.

Uudenmaan kunnanjohtajat sekä kunnanvaltuustojen- ja hallitusten puheenjohtajat kutsuttiin tammi-helmikuussa yhteisiin neuvotteluihin ja neuvotteluja jatketaan kuntien kanssa erikseen. ELY-keskuksen esittämät kuntapaikkojen määrät perustuvat kuntien väestöpohjaan. Lisäksi on huomioitu, että pääkaupunkiseudulle joka tapauksessa todennäköisesti muuttaa suhteessa enemmän pakolaisia. 

Kuntapaikkojen myöntäminen on kunnille vapaaehtoista. Kunta järjestää vastaanoton, asunnon ja huolehtii osaltaan kotouttamiseen liittyvistä palveluista. ELY-keskus korvaa kunnille pakolaisten vastaanotosta koituvia kuluja ja pakolaisten toimeentulon ensimmäisten vuosien osalta. Vastaanotosta tehdään kunnan kanssa sopimus, ja kunnalla tulee olla voimassa olevan kotouttamisohjelma. ELY-keskuksen tehtävänä on tukea ja neuvoa kotouttamisessa.

Tähänastisten neuvotteluiden perusteella näyttää siltä, että kunnat tulevat osallistumaan laajasti vastaanottotyöhön. ELY-keskus on korostanut neuvotteluissa, että kun vastaanottavia kuntia on paljon, niin kotouttaminen tapahtuu hallitusti ja vastuu jakautuu. Samalla kolmas sektori voi varautua tukemaan julkisia palveluja. Kun vastaanotosta on sovittu etukäteen, voidaan uusia tulijoita ohjata paremmin sinne missä on asuntoja ja palveluja.

Viime vuosina pakolaisia ovat ottaneet aktiivisesti vastaan muun muassa Espoo ja Porvoo. Osalle kuntia pakolaisten vastaanotto on uusi asia.

Kuntapaikkojen jaossa ensisijalla ovat kiintiöpakolaiset, alaikäisinä yksin tulleet tai haavoittuvassa asemassa olevat. ELY-keskus on rohkaissut alueen kuntia perustamaan perheryhmäkoteja oleskeluluvan saaneille lapsille ja nuorille. Esimerkiksi Pukkilassa on jo tehty päätös perheryhmäkodin perustamisesta, joka voi ottaa vastaan 11 yksin maahan tullutta nuorta.

Oleskeluluvan saaneet muuttavat kuntiin myös itsenäisesti. Muuttopaine kohdistuu erityisesti pääkaupunkiseutuun ja kasvukeskuksiin. Isot kaupungit tekevät merkittävää varautumistyötä todennäköisesti satojen uusien asukkaiden vastaanottamiseksi.

Lisätietoja: 

  • maahanmuuttopäällikkö Jaana Suokonautio, 0295 021 160
  • erikoissuunnittelija Minna Kuivalainen, 0295 016 009

Alueellista tietoa