Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

ELY-keskukset siirtyvät taksilupien hakuaikojen kuuluttamismenettelyyn (ELY-keskus)

Suomen taksilupahallinnosta vastaa vuoden 2016 alusta neljä ELY-keskusta. Etelä-Pohjanmaan ELY, Lapin ELY, Pohjois-Savon ELY ja Uudenmaan ELY vahvistavat vuosittain toimialueensa kuntien ja liitoskuntien taksilupien enimmäismäärät ja myöntävät uudet taksiluvat.

Osassa ELY-keskuksia on ollut aikaisemmin käytössä kiinteitä kuntakohtaisia hakuaikoja. Näistä luovutaan ja vuoden 2016 alusta siirrytään valtakunnallisesti taksilupien hakuaikojen kuuluttamismenettelyyn.

Kukin ELY-keskus kuuluttaa vähintään kerran vuodessa toimialueellaan vapaana olevat taksiluvat haettavaksi. Kuulutuksessa ilmoitetaan ainakin seuraavat asiat:  

  • hakuaika
  • haettavissa olevien taksilupien asemapaikka mahdollisine tarkentimineen
  • ensisijaisuusjärjestys (ensiluvan hakija/luvanhaltija)
  • lisätietojen antajan yhteystiedot.

Jos jollakin asemapaikkakunnalla ei ole, voimassa olevan taksilupien enimmäismäärää koskevan päätöksen (kiintiö) mukaisesti, taksilupia vapaana, lupia ei myöskään kuuluteta haettavaksi.

Kuuluttamismenettelyyn siirrytään lupahallinnon tehostamiseksi, toiminnan yhdenmukaistamiseksi ja aiheettomien lupahakemusten karsimiseksi.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa