Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

ELY-keskuksen yritysten rahoitus- ja kehittämispalveluille on kasvavaa kysyntää (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskuksen yritysrahoituskatsaus vuodelta 2016 osoittaa, että yrityksissä on halu kehittää toimintaansa ja henkilökuntansa osaamista julkisten yrityspalvelujen avulla. Näille palveluille on kysyntää etenkin startup- ja pk-yritysten kehittämishankkeissa.

Yritykset käyttävät entistä enemmän ELY-keskuksen aikuiskoulutuspalveluja

Muutoskoulutuksen määrä on kasvanut merkittävästi, hankinnat ovat lähes kuusinkertaistuneet. Syynä ovat merkittävät panostukset Euroopan Globalisaatiorahaston (EGR) tukemiin yhteishankintakoulutuksiin ja muihin työvoimapalveluihin. Palvelujen piirissä ovat Pirkanmaalla sijaitsevien ICT-yritysten irtisanotut työntekijät, joita on noin 1500 henkilöä. Irtisanotuista on kolme neljästä (75 %) työllistynyt varsin nopeasti uusiin tehtäviin, joko suoraan tai muutoskoulutuksen kautta. ELY-keskus on panostanut nopeaa työllistymistä tukevaan EGR-Muutoskoulutukseen vuonna. 2016 noin 1,4 miljoonaa euroa. Koulutuksiin on osallistunut 625 henkilöä.

Positiivisesta ja pienestä myönteisestä vireestä Pirkanmaalla kertoo puolestaan se, että uuden henkilöstön rekrytointiin suunnatun Rekrykoulutuksen hankinta kasvoi puolitoistakertaiseksi aikaisempaan verrattuna.

 

Yritysten kehittämis- ja rahoituspalveluille on todellista tarvetta

Tänä päivänä yrityksissä ei juurikaan lähdetä "mies ja salkku -periaatteella" valloittamaan kansainvälisiä markkinoita. Yhä useampi yritys ottaa kasvua ja kansainvälistymistä miettiessään avuksi ELY-keskuksen tarjoamat Yritysten kehittämispalvelut, joissa lähdetään liikkeelle yrityksen nykytilan arvioinnista ja kehittämistarpeista. Kilpailutetut eri alojen kokeneet konsultit auttavat yritystä hankkeen käynnistämisessä ja tarvittaessa koulutetaan yrityksen avainhenkilöitä tai henkilöstöä.

Viime vuonna kehittämisavustusta myönnettiin 74 yritykselle yhteensä 3,4 miljoonaa euroa.  Pääosa kehittämishankkeista kohdistui yritysten kansainvälistymisen edistämiseen. Avustus suunnataan erityisesti kasvuhakuisille, kansainvälistyville ja aloitusvaiheessa oleville mikro- ja pk-yrityksille.

Vuonna 2016 myönnetyillä avustuksilla arvioidaan saavutettavan yrityksissä 134 miljoonan euron liikevaihdon lisäys ja hankkeiden toteuttamisen arvioidaan synnyttävän yrityksissä 482 uutta työpaikkaa. 

Vuonna 2017 kehittämisavustuksella on edelleen mahdollista rahoittaa noin 100 pirkanmaalaisen pk-yrityksen kehittämisprojektia 4,5 miljoonalla eurolla.  Hankkeissa toivotaan erityisesti painotettavan energia- ja materiaalitehokkuutta, biotaloutta sekä digitaalisuutta. 

 Palvelua käyttäneiltä yrityksiltä hyvän palautteen saaneessa Team Finland -palvelussa on edistetty neuvonta- ja asiantuntijapalveluilla yrityksiä niiden vientiponnisteluissa ja muissa kansainvälistymishankkeissa. Tavoitteena oli laatia 30 yritykselle ehdotus askeleiksi kansainvälistymisen tiellä, ja tämä tavoite saavutettiin.

Pirkanmaalla maaseutumaisilla alueilla sijaitseville yrityksille voidaan myöntää tukea Manner-Suomen maaseutuohjelman linjaamiin kehittämishankkeisiin. Käytännössä maaseutumaisia alueita Suomen pinta-alasta on yli 90 %. Lukuun ei luonnollisestikaan sisälly kaupungit ja kaupunkien läheinen maaseutu.

Energiatukea myönnettiin Pirkanmaalla viime vuonna yhteensä 28 hakijalle. Energiatuella tuettiin pääasiassa uuden energiateknologian käyttöönottoa. Energiatukien myöntäminen siirtyi vuoden 2017 alusta Tekesiin.

Tekesin myöntämää rahoitusta Pirkanmaalle saatiin vuonna 2016 Vuonna 2016 Tekesin pirkanmaalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten käyttöön yhteensä 68 miljoonaa euroa. Tästä yrityksille myönnetyn rahoituksen osuus oli 42 miljoonaa euroa yhteensä 395 hankkeeseen ja tutkimuslaitoksille 27 miljoonaa euroa yhteensä 71 hankkeeseen.  Yritysrahoituksesta 15 miljoonaa euroa myönnettiin yhteensä 159:lle startup-yritykselle, 13 miljoonaa euroa yhteensä 191 pk-yritykselle ja 12 miljoonaa euroa yhteensä 45 suuryritykselle.  Tekesistä rahoitusta saaneet tahot on julkaistu verkkosivuilla osoitteessa https://extranet.tekes.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=o_myonto_htm1&IBIAPP_app=openraho

ELY-keskuksen myöntämää yritysrahoitusta saaneet tahot on julkaistu verkkosivuillamme osoitteessa: http://bit.ly/2lnerQX

Lisätietoja antavat:

Aikuiskoulutuksesta: Aikuiskoulutuspäällikkö Riikka Joutsensaari, p. 0295 03 6053
EGR-rahoituksesta: Koulutusasiantuntija Urpo Salkoaho, p. 0295 03 6097
Yritysten kehittämispalveluista: Kehittämispäällikkö Jukka Ojala, p. 0295 03 6204
Yrityksen kehittämisavustuksesta: Yritysasiantuntija Riitta Rakkola, p. 0295 036 094
Maaseudun yritysrahoituksesta: Yritysasiantuntija Petri Tallila, p. 0295 036 105
Tekesin rahoituksesta: Palvelujohtaja Mika Sievi-Korte, p. 050 3423268
Team Finlandin toiminnasta: Team Finland -koordinaattori Jukka Kohonen, p. 0295 02 3555


Alueellista tietoa