Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

ELY-keskuksen yrityksille myöntämä rahoitus tammi-elokuu 2013 (Satakunnan ELY-keskus)

Talouden epävarmoista näkymistä huolimatta satakuntalaiset  pk-yritykset ovat hakeneet  yrityksen kehittämisavustusta investointi-  ja kehittämishankkeisiin  elokuun 2013  loppuun mennessä  lähes saman verran kuin kahtena edellisenä vuotena. Hankkeiden koko on kuluvana vuonna ollut edellisvuosiin verrattuna pienempi, mikä on vaikuttanut myönnettyyn tukimäärään. Avustusta on myönnetty  26 hankkeeseen noin  1,2 milj. euroa.

Yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustuksia on haettu sekä kappalemääräisesti että euromääräisesti lähes edellisen vuoden tasoisesti.  Avustusta on myönnetty seitsemään hankkeeseen 630 720 €, mikä on euromääräisesti lähes puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vastaavasti energiatukia haettiin edellisvuoteen verrattuna kappalemääräisesti vähemmän, mutta hankkeet olivat kooltaan suurempia. Energiatukea on myönnetty yhdeksään hankkeeseen 470 720 € ja valmistelurahoitusta yhteentoista hankkeeseen runsaat 140 000 €.

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta tuetaan mm. alle 10 henkeä työllistävien mikroyritysten investointi- ja kehittämishankkeita ( Make-yritystuki ja Leader-yritystuki), joiden hakumäärissä ja euromäärissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edellisvuoteen verrattuna.Make-ohjelman mukaisia yritystukipäätöksiä on tehty 46 kpl, joihin on myönnetty n. 1,5 milj. euroa. Leader – yritystukipäätöksiä on tehty 26 kpl, joihin on myönnetty n. 197 000 €.

Yritysten investointi- ja kehittämishalukkuudessa ei näyttäisi kuluvana vuonna vielä tapahtuneen merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka talouden näkymät ovatkin suhteelliset synkät.

Meneillään oleva ohjelmakausi (2007-2013) lähenee loppuaan. Uusia myöntöpäätöksiä on mahdollista tehdä vielä tämä vuosi.  Mikäli myöntövaltuutta on vielä vuoden lopussa sitomatta, päätöksiä voitaneen tehdä vielä ensi vuoden alkupuolella.  Hankkeiden toteuttamisaika päättyy Työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksen osalta (yrityksen kehittämisavustushakemukset sekä toimintaympäristön kehittämisavustushakemukset) huhtikuun lopussa 2015. Manner-Suomen maaseutuohjelmasta rahoitettujen hankkeiden( Make-yritystuet ja Leader- yritystuet) toteutusaika päättyy joulukuun lopussa 2014.

Myönnetty yritystuki-taulukko (xls-tiedosto, 69 kt)

Lisätietoja:
rahoituspäällikkö
Paula Nordenswan
p. 0295 022 070


Alueellista tietoa