Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskuksen kautta Lapin aluekehitykseen yli sata miljoonaa euroa vuonna 2015 (Lapin ELY-keskus)

Viime vuonna ELY-keskusten Lappiin suunnatulla määrärahalla tehtiin 600 myönteistä rahoituspäätöstä ja sata hankintapäätöstä. Rahoitus- ja hankintapäätöksin kohdennettiin maakuntaan yli 106 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätöksillä Lappiin ohjattiin noin 51 miljoonaa euroa Euroopan unionin ja valtion rahoitusta. Yli kolmannes (18 milj. euroa) myönnetystä rahoituksesta kohdennettiin työllisyyttä, osaamista ja työelämää tukeviin kehittämishankkeisiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta.

Yksittäisten yritysten yritystoiminnan kehittämiseen liittyviin hankkeisiin suunnattiin noin 16 miljoonaa euroa. Toimialoittain tarkasteltuna eniten rahoitusta saivat matkailu, teollisuus ja erikoisrakentaminen. Teollisuudessa merkittävimmät alatoimialat olivat metalli- ja elintarviketeollisuus sekä luonnontuotteet. Rahoitettujen yrityshankkeiden arvioidaan synnyttävän Lappiin noin 330 uutta työpaikkaa.

- Rahoitusta on suunnattu Lapin kannalta keskeisille avaintoimialoille, kertoo ylijohtaja Pirkko Saarela.

EU-ohjelmakauden vaihtuminen näkyy selkeästi viime vuoden tilastotiedoissa. Rakennerahasto-ohjelman osalta vuonna 2015 käytettävissä oli kahden vuoden määrärahat, koska ohjelma vahvistettiin joulukuussa 2014 ja päätöksenteko käynnistyi tammikuussa 2015. Maaseutuohjelman ensimmäisiä rahoituspäätöksiä päästiin tekemään vasta vuoden 2015 loppupuolella.

Hankintoja tehtiin vuoden 2015 aikana noin 55 miljoonan euron edestä. Tehdyistä hankinnoista tienpidon hankinnat muodostavat selkeästi suurimman kokonaisuuden. Teiden hoitoon, kunnossapitoon ja parantamiseen liittyviä hankintoja tehtiin noin 42 miljoonalla eurolla. Muut hankinnat olivat työvoimakoulutukseen ja -palveluihin liittyviä hankintoja.

- Suurimmat hankintakokonaisuudet ovat olleet hoidon monivuotiset alueurakat, päällyste-, silta- ja tieurakat, sanoo johtaja Jaakko Ylinampa.

Katsaukseen kootut tiedot sisältävät ELY-keskuksen kautta ohjautuvan EU-osarahoitteisen rahoituksen sekä suurimman osan kansallisesti rahoitetuista tuista ja hankinnoista.

Yhteenveto vuoden 2015 rahoituksesta ja hankinnoista
Tutustu tarkemmin rahoitus- ja hankintatilastoihin

Lisätietoja:

Ylijohtaja Pirkko Saarela, puh. 0295 037 122


Alueellista tietoa