Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

ELY-keskuksen alueella innostusta erityistukisopimusten jatkamiseen (Satakunnan ELY-keskus)

Vuonna 2013 ei päättyvien ympäristötuen erityistukisopimuksien (esim. perinnebiotoopin hoito, suojavyöhyke) tilalle voinut hakea täysin uusia sopimuksia kuin luonnonmukaiseen tuotantoon (Luomu) sekä yhdistysten ei-tuotannollisiin investointeihin. Lisäksi oli mahdollista hakea jo toteutuneille investoinneille hoitosopimusta. Kaikki muut sopimustyypit saivat ainoastaan luvan hakea jatkoaikaa vuodeksi päättyville sopimuksilleen. Jatkamisesta ministeriö oli yrittänyt tehdä mahdollisimman helpon, sillä monessa sopimustyypissä pelkkä rasti riitti takaamaan sopimuksen jatkon.

Maaliskuun lopussa lähti 199 Satakuntalaiselle viljelijälle, joiden ympäristötuen erityistukisopimus päättyy vuonna 2013, esitäytetty hakemus sopimusten jatkamisesta. Yhteensä päättyviä erityistukisopimuksia oli 223 kpl, eli osalla viljelijöistä oli useampia erityistukisopimuksia päättymässä. Viimeinen palautuspäivä hakemuslomakkeille oli 30.4. ja suurin osa hakemuslomakkeista saapuikin ELY-keskukseen ajallaan. Suurin osa viljelijöistä halusi jatkaa erityistukisopimuksia. Suurin syy siihen, että viljelijät eivät jatka sopimuksiaan on siirtyminen eläkkeelle tai muu luopuminen maataloustuotannosta.

Täysin uusia luonnonmukaisen tuotannon hakemuksia tuli ELY-keskukseen 7 kappaletta, jotka koskevat hieman yli 400 peltohehtaaria. Lisäksi jokuset viljelijät hakivat jo olemassa oleville luomusopimuksille lisäaloja. Yhdistykset eivät tänä vuonna innostuneet hakemaan uusia ei-tuotannollisen investoinnin hakemuksia, sen sijaan hoitosopimuksia jo toteutuneille ei-tuotannollisille investoinneille saapui yksi perinnebiotooppia koskeva ja kolme kosteikon hoitoa koskevaa.

Vaikka erityistukisopimuksia kappalemääräisesti lopetti paljon enemmän kuin mitä täysin uusia hakemuksia saapui, niin kuitenkaan Satakunnan erityistukiala ei vähentynyt kuin muutaman kymmenen hehtaaria.

Lisätietoja:

Leena Ahtola-Heinonen
ryhmän päällikkö
P. 0295 022 031


Alueellista tietoa