Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Elävää maaseutumaisemaa

Taas tulee kesä – pusikoituuko maisemat, etsivätkö pölyttäjät turhaan niittykukkia? Maaseutuohjelmasta voit hakea ympäristösopimusta. Tällä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon tarkoitetulla sopimuksella voit hoitaa perinnebiotooppeja tai pellon ulkopuolista luonnonlaidunta. Tänä vuonna hakemuksesi tulee toimittaa alueelliseen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö -keskukseen (ELY-keskukseen) 15.6.2017 mennessä.

Rannat pysyvät laiduntamalla avoimina. Kuva Marjut Kokko.

Monta hyvää samalla kertaa

Perinnemaisemat ovat osa maamme kulttuurihistoriaa ja sielunmaisemaa. Ympäristösopimuksella tuetaan perinteisten luontotyyppien ja luonnonlaitumien hoitoa niittämällä, raivaamalla ja laiduntamalla. Näiden elinympäristöjen hoito ylläpitää aivan erityistä niittyjen ja laidunten lajistoa - kasveja, perhosia ja monia muita hyönteisiä! Lisäksi laidunnus ja niitto avartavat maisemia ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Sokerina pohjalla - syömällä laiduntaen tuotettua lihaa hoidat maisemia, luontoa ja tuet maaseudun elinvoimaisuutta.

Perinnebiotooppi häviää hoidon puutteessa

Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden muovaamia elinympäristöjä, jotka ovat tuottaneet karjan talvirehun tai olleet laitumina. Niitto- ja laiduntalouden aikaan niittyjä oli lähes kaksi miljoonaa hehtaaria. Alueiden tuottoa ja laajuutta on voitu lisätä mm. harventamalla puustoa tai suosimalla karjalle kelpaavaa kasvillisuutta. Hoidon loppuminen tai perinteisistä hoitomenetelmistä luopuminen on johtanut kasvillisuuden muuttumiseen, lajiston köyhtymiseen ja lopulta luontotyypin häviämiseen. Nykyisin ympäristösopimuksella on hoidossa noin 30 000 hehtaaria.

Miten entiset niityt ja laitumet saadaan hoitoon?

Kohteen hoidosta tehdään ympäristösopimus, jonka liitteeksi tarvitaan hoitosuunnitelma. Jos sinulla on mielessäsi uusi kohde tai jo hoidossa olevan kohteen laajentaminen, kannattaa hakuehtojen täyttyminen ensin tarkistaa alueellisesta ELY-keskuksestasi. ELY-keskukset neuvovat ympäristösopimuksen hakemisessa (yhteystiedot alla). Kohteiden valintaan saat maksutta vinkkejä asiantuntijoilta maaseudun Neuvo 2020 tilaneuvonnan kautta, yhteystiedot ovat Maaseutuviraston (Mavi) neuvojarekisterissä. Heiltä voit tilata myös maksullisen hoitosuunnitelman tai tehdä suunnitelman itse. Suomi.fi -verkkosivuilta voit tulostaa hakulomakkeet ja ohjeet niiden täyttämiseen. Hoitosuunnitelman sisällöt on listattu hakemuslomakkeen liitteessä ja ohjeita löytyy myös Mavin sivuilta.

Maksaako vaivaa?

Ympäristösopimuksessa maksetaan hoidosta kohteen pinta-alan mukaan: 450 € / hehtaari / vuosi. Perinnebiotooppien osalta maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi arvioidulle kohteelle voi saada ympäristökorvausta 600 € / hehtaari. Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodeksi kerrallaan.  Ennen ympäristösopimuksen tekemistä voi kohteen alkukunnostukseen, raivaamiseen ja aitaamiseen saada ei-tuotannollisen investointituen korvausta. Ympäristökorvaus on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2014 - 2020.

Hoitomalleista käytäntöön

Voisiko teilläkin olla yhteinen laidun? Perinnebiotooppeja ja luonnonlaitumia voidaan vuokrata laitumeksi tai niitettäväksi ja toisaalta voidaan vuokrata eläimiä maisemanhoitotöihin. Jos eläinten käsittely tuntuu haastavalta, voit hoitaa niittokohteita. Tarvitset vain niittoon sopivan lautas- tai sorminiittokoneen tai talkooporukan niittämään käsipelillä. Monilla luontoyhdistyksillä on ympäristösopimus niittokohteille. Tai, jos rantalaitumellasi on kunnostettavaa linnustollisesti sopivalla paikalla saattaa työ kiinnostaa lintuyhdistyksiä tai metsästyseuroja, joille koituvat kulut voit korvata ympäristökorvauksesta. Katso lisää hoitomalleja Maisemat ruotuun (MARU) ja Härkää sarvista (HÄÄVI) hankkeiden julkaisuista.

Ehdota uutta perinnemaisemakohdetta ja seuraa tapahtumia!

Tiedossa on vain murto-osa käytössä olevista tai olleista perinnemaisemista. Maanomistajien ja kyläläisten tiedot kylän tai suvun perinteisistä niityistä tai laidunmaista voit ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostilla alueelliselle ELY-keskukselle. Seuraa tapahtumia Twitterissä, sieltä löydät helposti ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia asiasanoilla #perinnemaisema #kulttuurimaisema #ympäristösopimus #mknmaisema.  Facebook-ryhmiä maisemanhoidosta ja tuotteistamisesta kiinnostuneille löytyy mm. hakusanalla maisema.

Lisätietoja henkilöilta alueilla:

Lapin ELY-keskus, Heidi Kotala-Paaluharju puh.0295 037 006
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Johanna Helkimo puh. 0295 038 054
Kainuun ELY-keskus, Pekka Korhonen puh. 0295 023 562
Pohjanmaan ELY-keskus, Lars Björkgård puh. 0295 028 540 ja Barbro Lundström puh. 0295 028 589
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Tarja Lilja puh. 0295 027 399 ja Pekka Länsivierto puh.  0295 027 590
Keski-Suomen ELY-keskus, Merja Lehtinen puh. 0295 024 570
Pohjois-Savon ELY-keskus, Riitta Kesonen  puh. 0295 026 577 ja Sirpa Tarvainen puh. 0295 026 628
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaisa Rummukainen, puh. 0295 026097
Satakunnan ELY-keskus, Eija Mutila puh. 0295 022 064
Pirkanmaan ELY-keskus, Marika Arrajoki-Alanen puh. 0295 036 040 ja Tiina Schultz puh. 0295 036 382
Etelä-Savon ELY-keskus, Hillevi Teittinen puh. 0295 024 135
Hämeen ELY-keskus, Minna Kolari, puh. 0295 025 062
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Anu Sajomaa puh. 0295 029 057
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Elisa Nurmio puh. 0295 022 630 ja Kati Pakarinen puh. 0295 022 639
Uudenmaan ELY-keskus, Esme Manns puh. 0295 021 101

Linkkejä:

Tietoa kohteista sekä kohteiden perustamis- ja hoito-ohjeita

Alueelliset LUMO-yleissuunnitelmat löytyvät ELY-keskuksen julkaisutietokannasta asiasanalla luonnon monimuotoisuus:

HÄÄVIssä on tehty MALU-suunnitelmia:

Tietoja perinnebiotoopeista ja erilaisia hoitotarinoita on koottu sekä tehty hoitosuunnitelmia hankkeissa, kuten MARU, HÄÄVI ja meneillään olevassa KYNÄ-hankkeessa. Myös VYYHTI I:ssä on tehty maiseman- ja luonnonhoidon esimerkkisuunnitelmia ja VYYHTI II on nyt käynnissä.

 


Alueellista tietoa