Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Avustuksista lisävoimaa 14 ympäristökasvatushankkeelle

Keski-Suomen ELY-keskus myöntää tänä vuonna ympäristöministeriön harkinnanvaraista valtionavustusta neljälletoista hankkeelle, joilla edistetään ympäristökasvatusta ja -valistusta eri puolilla Suomea. Yhteensä avustuksia jaetaan 216 000 euron edestä. ­Tänä vuonna avustusta suunnattiin erityisesti hankkeille, jotka toteuttavat valtakunnallisen kulttuuriympäristöstrategian tai Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategian tavoitteita tai auttavat opettajia ja varhaiskasvattajia heidän jokapäiväisessä työssään.

Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustukset ovat ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Ne ovat haettavissa vuosittain syksyllä. Päätökset avustusten kohdentamisesta tehdään Keski-Suomen ELY-keskuksessa, joka hoitaa kaikkien ELY-keskusten toimialueilla ympäristökasvatusta tukevia kansallisia kehittämis-, yhteensovittamis- ja asiantuntijatehtäviä.

Lue lisää:


Alueellista tietoa