Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen 2014 ovat haettavissa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

ELY-keskusten erityisavustukset alueellisiin hankkeisiin sekä yleisavustukset kalastusaluetoimintaan vuodelle 2014 ovat haettavissa 16.12.2013–31.1.2014 klo 16.15. Myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastuksenhoitomaksuista.

Erityisavustuksia myönnetään kalakantojen kestävää käyttöä ja hoitoa sekä vapaa-ajan kalataloutta edistäviin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin. Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastuksenhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka edistävät valtakunnallisen kalatiestrategian, asianomaisen ELY-keskuksen vapaa-ajankalastusstrategian ja kalataloushallinnon strategian tavoitteita. Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2014 haussa ovat:

  • luontaisten kalakantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen; pääsääntöisesti ei istutuksiin)
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonnan kehittäminen (esim. valvontasuunnitelmat, yhteistyön lisääminen, uudet toimintatavat).

Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Yleisavustuksia kalastusaluetoimintaan voivat hakea kalastusalueet.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa hakemukset on toimitettava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella: Kirjaamo/Varsinais-Suomen ELY –keskus, PL 236, 20800, TURKU.

Hakuohje ja hakulomakkeet ovat saatavissa Internetistä osoitteesta www.mmm.fi/kalastus/avustukset tai ELY-keskusten kalatalousviranomaisilta. Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antaa

Ville Toivonen, puhelin 0295 022 676.

 


Alueellista tietoa