Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen 2014 ovat haettavissa (Pohjanmaan ELY-keskus)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten erityisavustukset alueellisiin hankkeisiin sekä yleisavustukset kalastusaluetoimintaan vuodelle 2014 ovat haettavissa 16.12.2013 – 31.1.2014 klo 16.15. Myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastuksenhoitomaksuista.

Erityisavustuksia myönnetään kalakantojen kestävää käyttöä ja hoitoa sekä vapaa-ajan kalataloutta edistäviin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin. Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastuksenhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka edistävät valtakunnallisen kalatiestrategian, asianomaisen ELY -keskuksen vapaa-ajankalastusstrategian ja kalataloushallinnon strategian tavoitteita. Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2014 haussa ovat:

  • luontaisten kalakantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen; pääsääntöisesti ei istutuksiin)
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonnan kehittäminen (esim. valvontasuunnitelmat, yhteistyön lisääminen, uudet toimintatavat).


Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY -keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY -keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Yleisavustuksia kalastusaluetoimintaan voivat hakea kalastusalueet.

Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa hakemukset on toimitettava Pohjanmaan ELY -keskuksen kirjaamoon osoitteella: Pohjanmaan ELY -keskus, PL 131 (Hovioikeudenpuistikko 19 A), 65101 VAASA tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Hakemukset on toimitettava 31.1.2014 klo 16.15 mennessä.

Hakuohje ja hakulomakkeet ovat saatavissa osoitteesta: www.mmm.fi/kalastus/avustukset tai ELY-keskusten kalatalousviranomaisilta.

Lisätiedot: kalastusbiologi Markus Leppikorpi, puh. 0295 028 613. 


Alueellista tietoa