Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Anne Värilä: Maaseudun toimijat ovat aktiivisia alueidensa kehittäjiä (Pirkanmaa)

Pirkanmaan maaseutu koostuu pääosin kaupunkiseutua ympäröivästä maaseutualueesta, jossa asuu joka neljäs pirkanmaalainen. Luonnonvarakeskuksen 2019 tilastojen mukaan Pirkanmaan maaseutualueilla toimii yli 12 000 mikro- ja pienyritystä sekä 3 700 alkutuotannon toimijaa. Yritysten lisäksi erilaiset yhteisöt ovat merkittäviä maaseudun toimijoita. Puhdas luonto vesistöineen, lähimatkailun suosio ja ratkaisut ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi liittyvät kiinteästi maaseutualueisiin.

ELY-keskuksen roolia maaseudun kehittäjänä voisi kuvata sanalla mahdollistaja, sillä hallinnoimme maaseuturahaston toimintaa Pirkanmaalla. Maaseuturahasto on yksi EU:n rahastoista, jonka tavoitteena on kehittää maaseutualueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Pirkanmaalaiset toimijat ovat hyödyntäneet aktiivisesti maaseuturahaston rahoitusmahdollisuuksia kuluneella EU-ohjelmakaudella vuodesta 2015 alkaen. Pelkästään avustuksia on kohdennettu

  • investointitukina maaseutualueilla toimiville yrityksille 30 miljoonaa euroa,
  • maatilayrityksille 40 miljoonaa euroa,
  • laajakaistarakentamiseen 10 miljoonaa euroa ja
  • maaseudun palveluiden kehittämiseen 4 miljoonaa euroa. 

Näiden lisäksi on toteutettu lähes 300 yhteisöjen toteuttamaa kehittämishanketta. Näihin lukuihin perustuen voi todeta, että maaseudulla on paljon aktiivisia kehittäjiä, jotka toiminnallaan edesauttavat alueiden houkuttelevuutta niin matkailukohteena, asuinympäristönä kuin yrittämisen paikkana.  Maaseuturahasto on mahdollistanut monien pirkanmaalaisten palveluiden kehittymisen.

Investoinnit vaativat toteutuakseen myös yksityistä rahoitusta ja omaa työtä. Yhteisöt toteuttavat aktiivisesti talkootöitä. Investoinneilla katsotaankin olevan laajempaa yhteiskunnallista vaikutusta. Yhdessä tekeminen luo asuinyhteisöön me-henkeä ja tekemisen meininkiä.

Investointien ja kehittämistoiminnan rahoittaminen jatkuu myös lähivuosina, kun EU:n yhteisen maaseutupolitiikan uusi rahoituskausi, CAP-kausi, käynnistyy ensi vuonna. Rahoituskausien vaihtuminen voi aiheuttaa hetkellisiä katkoksia rahoitushakemusten käsittelyyn, mutta pyrimme jatkossakin huolehtimaan, että asiakkaidemme rahoitusprosessit sujuvat mahdollisimman jouhevasti ja uudet tukimuodot tulevat tutuiksi eri kohderyhmille.  Tulemme viestimään tulevista muutoksista loppuvuoden aikana. Kannattaa siis seurata ELY-keskuksen uutisointia.

Kesä on parhaimmillaan ja monien mielessä siintää loma ja lomasuunnitelmat. Onneksi tänäkään vuonna ei tarvitse lähteä omaa maakuntaa kauemmaksi, sillä Pirkanmaa tarjoaa paljon monenlaisia ajanviettomahdollisuuksia. Erilaiset luontomatkailukohteet, kulttuuripalvelut ja lähiruuan tuotanto ovat oivia teemoja suunnitellessa retkeä Pirkanmaalle ja kohdevinkkejä voi etsiä www.maaseutu.fi/teesesuomessa/matkailumaakunnat/pirkanmaa -sivustolta.

Anne Värilä
Maaseudun kehittämisen asiantuntija
Pirkanmaan ELY-keskus


Kuva Tinnu Salonen