Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ammattibarometri uudistetaan Työvoimabarometriksi – tavoitteena parempi tilannekuva työmarkkinoista

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee loppuvuodesta 2023 ensimmäisen Työvoimabarometrin, joka kokoaa sekä ammatti- että toimialakohtaista tietoa työvoima- ja osaamistarpeista. Aiemmin tietoa työvoimatarpeista on julkaistu Ammattibarometrissä. Nimi muuttuu uudistuksen myötä. Tavoitteena on tuottaa nykyistä parempi tilannekuva työmarkkinoista alueilla ja koko Suomessa.

Katse kohdistetaan nyt yksittäisistä ammateista toimialoille ja työhön osallistuu aiempaa laajempi asiantuntijajoukko. Mukaan on kutsuttu alueiden ja toimialojen keskeisimmät asiantuntijat. Uudistamistyössä on ollut mukana TE-hallinnon edustajia, työllisyyden ja koulutuksen asiantuntijoita kunnista, kaupungeista ja oppilaitoksista sekä työnantajien edustajia.

Pirkanmaalla tarkasteltaviksi aloiksi valittiin teknologiateollisuus ja -palvelut sekä sosiaali- ja terveysala

Työvoimabarometrin tekeminen Pirkanmaalla on käynnistetty syksyn aikana. Työ alkoi yhteisellä ennakointiseminaarilla, jossa työtä pohjustettiin alustuksilla sekä paneelikeskustelulla. Puheenvuoroissa sekä paneelikeskustelussa analysoitiin Pirkanmaan elinkeinoelämän ja työllisyyden nykytilannetta, vahvuuksia, haasteita ja suuntaviivoja tulevaan.

Työ jatkui teknologiateollisuuden ja -palveluiden sekä sosiaali- ja terveysalan työpajoilla. Teknologiateollisuuden ja -palveluiden työpajassa tarkastelu keskittyi vahvasti Pirkanmaalle tärkeään kone- ja metalliteollisuuteen. Toimialakohtaisissa työpajoissa tarkasteltiin toimialan työllisyyden nykytilannetta, työvoimapula-ammatteja sekä tulevaisuuden osaamistarpeita Pirkanmaalla.

Pirkanmaalaiset asiantuntijat ovat olleet aktiivisesti mukana Pirkanmaan Työvoimabarometriprosessissa. Ennakointiseminaariin sekä toimialakohtaisiin työpajoihin osallistui laajin joukko asiantuntijoita koko maan tasolla. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus toteutti ainoana ELY-alueena koko Suomessa kaikki tilaisuudet live-tapahtumina. Pirkanmaan ELY-keskus on saanut hyvää palautetta sidosryhmiltä sekä työ- ja elinkeinoministeriöltä Työvoimabarometriprosessin toteutuksesta.

Tietoja hyödynnetään kansallisen työvoimapolitiikan suunnittelussa ja kehittämisessä

Työvoimabarometrin tiedot ovat tärkeitä TE-toimistoille, kunnille, kaupungeille, oppilaitoksille ja työnantajille sekä tietenkin omaa urapolkuaan suunnitteleville. Ensimmäiset uuden Työvoimabarometrin alueelliset työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointitiedot julkaistaan tämän vuoden lopussa.

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

  • Tero Salminen, kehittämisasiantuntija
  • Juha Salminen, ennakointiasiantuntija
  • Sanna Kulmala, jatkuvan oppimisen koordinaattori

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]