Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Ammattialojen tulevaisuuden näkymiä on selvitetty (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ennakointipalvelun tekemä Ammattialojen tulevaisuuden näkymiä on koottu yksiin kansiin. Esite julkaistiin 15.11.2013 opinto-ohjaajille suunnatussa seminaarissa Tampereella.

Ammattialojen tulevaisuuden näkymät - esite tarjoaa ajantasaista tietoa eri ammattialojen osaamistarpeista ammatinvalinnan tueksi. Siinä esitellään lähivuosina työllisyystarpeissa tapahtuvia alakohtaisia muutoksia 18 eri ammattialalta. Julkaisun tehtävänä on välittää päivitetty kuva eri alojen tulevaisuudesta - millaisia taitoja tarvitaan ja mitkä ammatit erityisesti työllistävät. Lisäksi selvitys tarjoaa uusia ajatuksia ja syötteitä rikastuttamaan ammatinvalintapohdintaa. Selvitys palvelee myös ammatinvalinta- ja ohjaustyössä työskenteleviä.

Tänä päivänä toimialojen nopeat rakennemuutokset heijastuvat yhä nopeammalla tahdilla myös koulutus- ja osaamistarpeisiin. Juuri tämän muutosnopeuden vuoksi ennakointitiedolle on tarvetta niin nuorilla kuin aikuisikään ehtineillä ammatinvaihtajillakin. Vaikka toimenkuvat eriytyvät ja erikoistuvat jatkuvasti, on eri aloilla myös vahvistuvia yhteispiirteitä. Näitä ovat esimerkiksi verkostotyöskentely, projektimaisuus sekä talous ja asiakkuushallinta. Erityisesti ICT- ja ympäristöosaaminen leikkaavat yhä vahvemmin jokaista toimialaa, eivätkä vain teollisuutta.

Esite julkaistiin Pirkanmaan ennakointipalvelun järjestämässä Tulevaisuuden ohjaustyön verkostot -seminaarissa 15.11.2013. Pirkanmaan ennakointipalvelun julkaisutoiminnan, kuten seminaarinkin on tarkoitus osaltaan tukea nuorisotakuun toteutumista.

Esitteen sähköisen versioon voi tutustua internetissä klikkaamalla kansikuvaa:


 

Lisätietoja:

Mikael Andolin, Pirkanmaan ennakointipalvelu, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 050 3128 660


Alueellista tietoa