Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ajankohtaista suojavyöhykkeistä (Satakunta)

​​​​​​​Suojavyöhyke on ympäristökorvauksen lohkokohtainen toimenpide, jossa monivuotinen nurmikasvusto vähentää ravinteiden kulkeutumista vesistöön.

Ympäristökorvauksen ehtoihin kuuluu, että lohkoa ei lannoiteta eikä siellä käytetä kasvinsuojeluaineita vaikeiden rikkakasvien torjuntaa lukuun ottamatta. Niitto on tehtävä vähintään kerran vuodessa ja kasvusto korjattava pois.

Toimenpiteitä vaurioituneen kasvuston korjaamiseksi

Suojavyöhykkeen kasvusto pitää kuitenkin uusia, jos suojavyöhykkeen kasvillisuus vaurioituu talven aikana esim. salaojien kaivamisen tai hukkakauran torjunnan vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Vaurioituneelle alalle on kylvettävä uusi nurmikasvillisuus saman kasvukauden aikana heti olosuhteiden salliessa. Kun suojavyöhykealalle tehdään salaojitusta tai kaivetaan reunaojia, tulee vauritoituneet alat kylvää uudelleen.

Rikkakasvit tulee torjua pääsääntöisesti oikea-aikaisella niitolla ennen rikkojen siementämistä. Hukkakauraa tai valvattia, pujoa, pelto-ohdaketta ja muita vastaavia tuulen mukana leviäviä vaikeita rikkakasveja voidaan torjua suojavyöhykkeeltä kemiallisesti kasvinsuojeluaineen käyttörajoitusten mukaisesti tai mekaanisesti.

Suojavyöhykkeen kasvusto voi olla jo seitsemän vuotta vanhaa, ja siihen on saattanut kasvaa edellä mainittuja vaikeasti torjuttavia rikkakasveja, jolloin kasvusto voidaan perustaa uudelleen. Perustamisen toimenpiteisiin hyväksytään kasvinsuojeluaineilla kasvuston päättäminen, tarpeenmukainen muokkaus ja kylvö. Lohkokirjanpitoon kirjataan perustelut kasvuston päättämiselle ja miten kasvusto on uudistettu.

Kun kasvusto on heikentynyt lannoittamattomuuden ja vuosittaisen poiskeräämisen vuoksi, ei uutta kasvustoa voi perustaa sillä perusteella. Heikosti kasvava suojavyöhyke on säilytettävä ja hoidettava ehtojen mukaisesti.

  ​​​​​​​