Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta: yleishyödyllisten investointien teemahaku alkaa 1.11. sekä kehittämishankkeiden valintajaksot vuonna 2017 (Kaakkois-Suomi)  

Yleishyödyllisten investointien teemahaku käynnistyy 1.11.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjestää kohdennetun teemahaun yleishyödyllisille investoinneille. Teemahaku koskee kaikkia yleishyödyllisiä investointeja (esim. vesihuolto, tietoliikenne, retkisatamat ja reitistöt). Teemahaun ajankohta on 1.11.2016 - 31.1.2017. Hankkeet pisteytetään valtakunnallisten valintaperusteiden mukaan (Kehittämishankkeet, valitse alueeksi Kaakkois-Suomi). Rahoitusvalinnat tehdään helmi-maaliskuun 2017 aikana. Teemahakuun kohdennetaan rahoitusta yksi (1) miljoona euroa. Hankkeissa arvostetaan elinkeinollisuutta tukevaa toimintaa ja maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämistä.

Yleishyödyllisten investointien teemahakuun on päädytty, koska ohjelmakauden 2014 - 2020 ensimmäisten valintajaksojen rahoitushakemukset Kaakkois-Suomessa ovat kohdentuneet voimakkaasti hanketukiin ja niissä edelleen Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen -toimenpiteeseen. Vastaavasti yrityshankkeiden ja niitä tukevien elinkeinollisten kehittämishankkeiden määrä on jäänyt odotettua vähäisemmäksi. Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen -toimenpiteen rahoitus on jo valituilla hankkeilla sidottu kokonaan vuosien 2014 - 2016 osalta. Kyseinen toimenpide sisältää yleishyödylliset investointihankkeet.

Teemahaun johdosta parhaillaan käynnissä olevalla valintajaksolla (1.6. – 31.10.2016) yleishyödylliset investoinnit on rajattu haun ulkopuolelle. Rajaus jatkuu myös vuoden 2017 kehittämishankkeiden valintajaksoissa. Uusi yleishyödyllisten investointien teemahaku on kuitenkin myöhemmin mahdollinen ja sen ajankohdasta tiedotetaan erikseen.

Kehittämishankkeiden valintajaksot vuonna 2017

Maaseutuohjelman kehittämishankkeissa on jatkuva haku, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Vuoden 2017 kehittämishankkeiden valintajaksot päättyvät 28.2.2017, 31.5.2017 ja 31.10.2017. Yritysryhmähankkeissa noudatetaan yrityshankkeiden tapaan kahden kuukauden valintajaksorytmiä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päättämät valintajaksot ja teemahaku eivät koske alueen LEADER -ryhmiä. Niiden valintajaksot löytyvät mm. LEADER -ryhmien internet –sivuilta.

Lisätietoja antavat:

Jukka Penttilä, p. 0295 029 077, jukka.penttila@ely-keskus.fi
Leena Hyrylä, p. 0295 029 047, leena.hyryla@ely-keskus.fi

 

- Jukka Penttilä
   asiantuntija, maaseutupalvelut -yksikkö

 


Alueellista tietoa